Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 102

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: ”Αίτημα κ. BUCYR IONA-ROXANA για άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.02.20
 • Θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.20
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2019».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.20
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.09.20
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020»
 • Αποφασίστηκε: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020»

Αριθμός Απόφασης 104/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.10.20
 • Θέμα: : Έγκριση απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στον δρόμο που περνάει μπροστά από την πλατεία της Κοινότητας Μάννας.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ+

Αριθμός Απόφασης 11/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.02.20
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω συνωνυμίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.07.20
 • Θέμα: ««Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ σε οικόπεδο που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου-Ζεμενού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.20
 • Θέμα: Υποβολή πρότασης προς Περιφέρεια Πελοποννήσου για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 1821
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.20
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 125/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.07.20
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Κ.Καραμανλή , Σ.Παπαγεωργίου και Κολοκοτρώνη ( από Αγίου Βλασίου έως Αδαμοπούλου) τηςε Κοινότητας Ξυλοκάστρου κατά τις βραδινές ώρες των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 126/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.07.20
 • Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 73/2017 ΑΔΣ Τοπικής κανονιστικής απόφασης για παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικής & Μουσικών Οργάνων , Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 127/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.07.20
 • Θέμα: Kαθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του Ν.4497/2017, στο Δήμο μας με σκοπό τήρηση των αποστάσεων λόγω COVID-19»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 146/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.01.21
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.01.21
 • Θέμα: «Ενημέρωση Συζήτηση για την κατάσταση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου» (Αίτημα της δημοτικής παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης