Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 90

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 09.07.20
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού προς κάλυψη έκτακτων αναγκών και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 –τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 90

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού προς κάλυψη έκτακτων αναγκών και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 –τροποποίηση προϋπολογισμού». .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 92

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 24.07.20
 • Θέμα: «Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης έτους 2020 και υποβολής του στον ΕΟΤ για την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Προβολής για παροχή σύμφωνης γνώμης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 93

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: « Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 96

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 09.07.20
 • Θέμα: «Έγκριση για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2020-2021».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 96

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: «Έγκριση για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2020-2021».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 98

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 03.08.20
 • Θέμα: Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου, Συντονιστού και Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του προγράμματος «Υγιείς πόλεις» του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 99

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης μέλους από την Επιτροπή Διαβούλευσης και ορισμός νέου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ132

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 14.09.20
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης