Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 203/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.12.20
 • Θέμα: Λειτουργία παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Ξυλόκαστρο, λόγω covid-19
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 205/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.12.20
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για την διατήρηση του ΑΤΜ της ΕΤΕ στο Δερβένι Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 206/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.01.21
 • Θέμα: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών οδών (λακούβες)Δ.Ε.Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.21
 • Θέμα: Αντικατάσταση μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης λόγω παραιτήσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών Οδών (Λακούβες)Δ.Ε.Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντηρήσεις- Επισκευές- Αναπλάσεις σχολείων Δ.Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης πλην ΕΠΑΛ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.01.20
 • Θέμα: «Αίτημα κ.Δημόπουλου Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.02.20
 • Θέμα: Αίτημα κ.Χάντη Δημητρίου για χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 292/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.20
 • Θέμα: Xορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στην οδό Αδαμοπούλου 20 στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.03.20
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση ή μη εργασιών που αφορούν την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην κοινότητα Συκιάς ανατολικά του συγκροτήματος ΔΑΦΝΗ του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 42/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης « (91/2018 μελέτη)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 45/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΝΝΑΣ» (30/2019 μελέτη)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης