Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 46/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ» (68/2016 μελέτη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ.ΛΥΓΙΑΣ που εκτελέστηκε από τη ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.03.20
 • Θέμα: «Αίτημα κ.Βυτινιώτου Δέσποινας για αντικατάσταση και μεταφορά κουβουκλίου περιπτέρου στη Κοινότητα Μελισσίου»
 • Αποφασίστηκε: κατα πλειοψηφια

Αριθμός Απόφασης 49/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.03.20
 • Θέμα: Αίτημα ΚΑΒΒΕΤΣΟΥ Ι.ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.20
 • Θέμα: Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, (απόφαση αρ. 7/2020) του Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.03.20
 • Θέμα: «Αίτημα για μετατροπή ποινής σε κοινωφελή εργασία στο Δήμο μας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή έκτακτης κατανομής από ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή έκτακτης κατανομής από ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς Ρομά- Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: Courier New
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήματος από τη ΚΕΔΕ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2019

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.01.20
 • Θέμα: «Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών/πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Τροποποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά τη νομιμοποίησή του».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.05.20
 • Θέμα: «Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.20
 • Θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης