Συνεδριάσεις 2020 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 78/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.05.20
 • Θέμα: Αίτημα κ.Τόλια Νικολάου για χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.03.20
 • Θέμα: ’Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 ν.4555/2018)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ΕΛΤΑ στο Δερβένι Κορινθίας (αίτημα Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: «Πρόταση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μας για την μη περικοπή του Ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας και κατά της κατάργησης των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 83/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.09.20
 • Θέμα: «Πρόταση ψηφίσματος για τις προστατευόμενες περιοχές Νatura 2000 ( αίτημα του κ.Κατσούλα Επαμεινώνδα αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: Πρόταση ψηφίσματος για την εγκατάλειψη και απαξίωση των ΕΛΤΑ Ξυλοκάστρου και Δερβενίου ( αίτημα του κ.Κατσούλα Επαμεινώνδα αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.02.20
 • Θέμα: Εκλογή αναπληρωματικών μελών νέου Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: «Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων σε εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Ρουσινού Πολυξένης που λειτουργεί στην Κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.20
 • Θέμα: Aνάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 300/2018 με θέμα: « Αίτημα κ. Κοντοχριστοπούλου Βασιλικής για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της οικίας της στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 96/2020

Συνεδριάσεις 2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.07.20
 • Θέμα: «Έγκριση για τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2020-2021».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 182

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 11.11.20
 • Θέμα: Τροποποίηση προυπολογισμού για τη χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με σκοπό την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 103

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: Αίτημα κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για άδεια παραγωγού Λαϊκής Αγοράς».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 105

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: Παροχή συναίνεσης για την μεταφορά έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ-ΡΕΘΙ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σε «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 106

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 15.07.20
 • Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.240/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση λογαριασμών πάγιας προκαταβολής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 107 ΑΔΑ:

Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 07.07.20
 • Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης