Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 149/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.08.19
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.19
 • Θέμα: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επιχείρηση ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙΟΥ EMΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ του κ. Αντωνίου Κασκούτα Ο.Ε. στην θέση «ΞΥΛΕΡΙ ΒΑΛΤΟΥ» στην Τοπική Κοινότητα Ρίζας του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 150/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.08.19
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 151/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.08.19
 • Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 152/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.08.19
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στην προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 153/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.08.19
 • Θέμα: Αίτημα κ. Σταύρου Κωνσταντίνου για άδεια παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 154/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.08.19
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη για την μετατόπιση Δ.ΧΤ λόγω διαπλάτυνσης Δημ.Οδού στο Δ.Δ. Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 155/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.08.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου-εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης Εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 158/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 16.01.20
 • Θέμα: Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 159/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 16.01.20
 • Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 161/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: «Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 163/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της «ΖΗΡΕΙΑΣ Α.Ε.».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 164/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ». ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε (ΑΝΒΟΠΕ).»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 172/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.09.19
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 178/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα ALPHA BANK»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης