Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 179/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα EUROBANK
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 182/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Διαχειριστή των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων) .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 183/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.10.19
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου έτους 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.10.19
 • Θέμα: «Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 185/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.09.19
 • Θέμα: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ « Ο ΑΡΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 187/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.09.19
 • Θέμα: Aίτημα παράτασης των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης σύμβασης του ΟΑΕΔ .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 188/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση για αναστολή λειτουργίας Γυμνασίου Παναριτίου για το σχολικό έτος 2019-2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 189/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.09.19
 • Θέμα: Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.02.19
 • Θέμα: « Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 190/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καλλίρη Αικατερίνης για χορήγηση άδειας Λαικής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 191/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.19
 • Θέμα: Αίτημα κ. Σταθακόπουλου Κωνσταντίνου για χορήγηση άδειας Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.04.19
 • Θέμα: Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης της κυριότητας του δημοσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 201/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.19
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση επιτροπής για παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 204/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.12.19
 • Θέμα: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης