Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 205/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.12.19
 • Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.02.19
 • Θέμα: : « Ανάκληση των αριθμ. 18 και 194/2018 αποφάσεων του ΔΣ περί ονομασίας Δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.12.19
 • Θέμα: Αίτημα Γεωργίου Κριτσιλίγκου και Ελένης Σαρολίδη περί επιστροφής των τελών Τ.Α.Π. που έχουν καταβάλλει στο Δήμο και μη χρέωσή τους εφεξής για τα ημιτελή ακίνητά τους
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.10.19
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 214/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.10.19
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 216/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.10.19
 • Θέμα: Xoρήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 217/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.10.19
 • Θέμα: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Άνω Λουτρού της ΤΚ Κάτω Λουτρού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.10.19
 • Θέμα: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.10.19
 • Θέμα: «Aίτημα κ. Βαλάκου Ελευθερίου για τοποθέτηση σήμανσης εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης επί της εισόδου parking στην οδό Νοταρά 55 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2019 ΟΕ

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.12.19
 • Θέμα: «Aίτημα κ. Βαλάκου Ελευθερίου για τοποθέτηση σήμανσης εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης επί της εισόδου parking στην οδό Νοταρά 55 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.19
 • Θέμα: « Περί ονομασίας Δημοτικής Οδού στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου (οριστική απόφαση)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.10.19
 • Θέμα: Aίτημα κ. Μπελίτση Δημητρίου για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων σε γήπεδο που εδρεύει η εγκατάσταση Αποθήκευσης , Διακίνησης και Εμπορίας Οικοδομικών Υλικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.11.19
 • Θέμα: Aίτημα κ. Μπελίτση Δημητρίου για έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων σε γήπεδο που εδρεύει η εγκατάσταση Αποθήκευσης , Διακίνησης και Εμπορίας Οικοδομικών Υλικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.10.19
 • Θέμα: «Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου-εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης Εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. στο Καμάρι»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.11.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου-εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης Εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών-υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της Π.Ε.Ο. στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης