Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 25/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.03.16
 • Θέμα: «A A ίτημα κ.Φλέσσα Συριάνου Χρυσούλας για τοπο θέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί στην οικία της στην Τ.Κ.Μ.Σ.Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 250/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π. προμηθειών – γενικών υπηρεσιών
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 252/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.11.16
 • Θέμα: ”Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ ”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 253/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.11.16
 • Θέμα: Περί προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στη θέση ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ τοπικής κοινότητας Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 254/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.11.16
 • Θέμα: Επιστολή κ.Σκούρα Δημητρίου περί μεταφοράς του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου και των υπολοίπων χρήσεων του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 255/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.11.16
 • Θέμα: Αίτημα συλλόγου γυναικών Καρυάς για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καρυωτίκων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 256/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.12.16
 • Θέμα: ”Έγκριση δέσμευσης για εγγραφή πίστωσης προνοιακών επιδομάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 ”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 258/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.11.16
 • Θέμα: ’Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος BAY BEEZE στη Toπική Κοινότητα Συκιάς
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 259/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος & λαμπτήρα σε υπάρχοντα στύλο στην Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 26/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: «Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 260/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ.126/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 261/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.12.16
 • Θέμα: Ορισμός επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 262/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.11.16
 • Θέμα: Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 263/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ.24/2016 απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 264/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ.25/2016 απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης