Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 265/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης για ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΣΑΕ 055) Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 267/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 268/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 269/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2015

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.16
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λαν θασμένω ν εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρημ ατικούς καταλ όγους της ΔΕ Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 270/2015

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.02.16
 • Θέμα: Ανάκληση αρ 206/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 271/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση υπολοίπου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 272/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 274/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος & λαμπτήρα σε υπάρχοντα στύλο στην Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 274/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος & λαμπτήρα σε υπάρχοντα στύλο στην Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 275/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.11.16
 • Θέμα: ’Έγκριση επαναδημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 275/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.11.16
 • Θέμα: ’Έγκριση επαναδημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 276/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.12.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για τιμητική διάκριση εθελοντικών ομάδων που συμβάλλουν στο έργο του Δήμου και της Πυροσβεστικής , τόσο σε θέματα πυροπροστασίας όσο και σε θέματα εκτάκτων αναγκών»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 277/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: « Περί Κατάρτισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2017 – Κατανομή ΣΑΤΑ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 278/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.12.16
 • Θέμα: « Συζήτηση για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (αίτημα μείζονος μειοψηφίας)
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης