Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 279/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.11.16
 • Θέμα: « Συζήτηση - ενημέρωση για τη λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου – έκδοση ψηφίσματος (αίτημα μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας) .
 • Αποφασίστηκε: ΨΗΦΙΣΜΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.03.16
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 280/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για τη ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 281/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: : «Oρισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 282/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στη εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 283/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.12.16
 • Θέμα: Yποβολή Κοινής Διαμαρτυρίας Δημάρχων Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της ΔΕΗ Ξυλοκάστρου και Κιάτου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 284/20916

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.11.16
 • Θέμα: « Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 285/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.11.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ. 124/2016 απόφασης Νομικού Προσώπου ¨ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ¨ περί καθορισμού διδάκτρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 285/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.11.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ. 124/2016 απόφασης Νομικού Προσώπου ¨ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ¨ περί καθορισμού διδάκτρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 287/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.12.16
 • Θέμα: «Τρόπος εκτέλεσης έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΙΤΣΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 288/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.12.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 289/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Θέμα: Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 29/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.03.16
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 292/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.12.16
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Γ΄τριμήνου έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 293/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 27.12.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αρ 293/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Λαγκαδαίϊκων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης