Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 294/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού- Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 295/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για αξιοποίηση γεωτρήσεων άρδευσης».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 297/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 298/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 28.11.16
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων άρθρου 221 παρ. 8 περιπτ. α΄Ν. 4412/2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 299/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: « Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 3/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.02.16
 • Θέμα: Έγκριση δημοπράτησης για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 300/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: « Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 301/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.12.16
 • Θέμα: Aίτημα κ. Ζαρουχλιώτη Πέτρου του Γεωργίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στα πλαίσια μετατροπής δικαστικής ποινής
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 302/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 303/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 304/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Γελινιατίκων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 305/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Συκιάς»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 306/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Μάννας»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 307/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων και δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 308/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Λυγιάς
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης