Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 309/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ρίζας»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 31/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.03.16
 • Θέμα: « Έγκριση χo o ρήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο:<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΕ ΕΥΡΩ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 310/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.11.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Ρίζας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 311/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.11.16
 • Θέμα: « Εγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ , ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ,ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κλπ)
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 312/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.12.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 313/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.12.16
 • Θέμα: « Έγκριση δημοπράτησης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το έτος 2017 και δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 314/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.12.16
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 315/201`6

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 06.12.16
 • Θέμα: «Τρόπος εκτέλεσης έργου : ANTIMEΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 316/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ.148/2016 απόφασης Δ.Σ Νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης(Ο.Π.Δ.)έτους 2017.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 317/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: « Έγκριση αρ 100/2016 απόφασης Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης αποχέτευσης από το έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 318/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.02.17
 • Θέμα: « Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείων αδρανών υλικών (δανειοθαλάμων - αποθεσιοθαλάμων) (ΓΕ17 &ΓΕ 19) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου :Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα- Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, τμήμα Κόρινθος
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 319/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 30.12.16
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ)ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 320/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.17
 • Θέμα: Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας «Κέντρου Νεότητας» στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 320/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.02.17
 • Θέμα: Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας «Κέντρου Νεότητας» στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης