Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 337/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 338/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 339/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 34/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.03.16
 • Θέμα: « Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Α ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 340/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 341/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.12.16
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ «ΠΕΥΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 342/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.03.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 40/2016 απόφασης του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί κατάρτισης και ψήφισης οικονομικών καταστάσεων έτους 2015»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 343/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 41/2016 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 345/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.12.16
 • Θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: <<ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ Δ.Ε.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ>> και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Π εριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονα Π ροτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 347/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 348/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.01.17
 • Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 35/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- -
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 351/2015

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 01.02.16
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 351/2015

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 01.02.16
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης