Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 37/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- - ΕΥΡΩΣΤΙΝ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστι κής παραλαβής του έργου: : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστι κής παραλαβής του έργου: : ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.02.16
 • Θέμα: «Καθορισμός ημερομηνίας κλήρωσης δικαιούχων πωλητών εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου – Συγκρότηση επιτροπής,
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: « Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής πα ραλαβής του έργου: : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.03.16
 • Θέμα: : «Έγκριση χoρήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο:<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ>>
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.16
 • Θέμα: Ορισμός - συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού & απευθείας ανάθεσης προμηθειών.
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 27.04.16
 • Θέμα: Περί αναζήτησης κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων

Αριθμός Απόφασης 45/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.08.16
 • Θέμα: :«Περί διαχείρισης υδάτινων πόρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 27.04.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο κάλεσμα του Δήμαρχου Πατρέων στην πορεία αγώνα Πάτρα – Αθήνα για την ανεργία

Αριθμός Απόφασης 47/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2016.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ορισμένου χρόνου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Περί κοπής δέντρων για επέκταση δικτύου ηλεκτροφω-τισμού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης