Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 50/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.03.16
 • Θέμα: :«Έγκριση αριθμ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.03.16
 • Θέμα: :«Έγκριση αριθμ. 19/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού δ΄τριμήνου έτους 2015»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Ορισμός συντονιστικής επιτροπής του Δήμου για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: « Περί ονομασίας οδού ν στη Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού» »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου χρόνου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την σύνταξη της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΗΡΕΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Αίτημα κ.Χαντζηθεοδώρου Παναγιώτη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 164/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ. Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 170/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών δημοτικής επιτροπής παιδείας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 173/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης