Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 65/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 177/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση αριθμ. 180/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής- Επιμόρφωσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 185/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης επιτροπής αξιολόγησης αιτημάτων δημοτών (ΑΜΕΑ, πολυτέκνων,τριτέκνων,απόρων).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 10/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων- θεάτρων Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 187/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής λαϊκών αγορών Ξυλοκάστρου και Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.02.16
 • Θέμα: « Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβα ιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ξ υλοκάστρ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 70/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 217/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 71/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 218/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 72/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 219/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 222/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 74/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 234/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Αντιδημάρχου για την παραλαβή από την Τράπεζα Ελλάδας επιταγών έργων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 75/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ. 10/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων- θεάτρων Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 76/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ.37/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης για την εκποίηση- εκμίσθωση- αγορά- μίσθωση- ανταλλαγή κινητών και ακινήτων του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αριθμ.356/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΟΥΒΕΣ) ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης