Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 112/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 113/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μεταφοράς δύο στύλων στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου

Αριθμός Απόφασης 114/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Θαλερού»

Αριθμός Απόφασης 115/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Πύργου

Αριθμός Απόφασης 116/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και ενός φωτιστικού στην Τοπική Κοινότητα Ξανθοχωρίου

Αριθμός Απόφασης 117/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου

Αριθμός Απόφασης 118/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 119/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 12/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.02.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: εκτός ημερήσιας διάταξης:«Κοινό αίτημα μισθωτή δημοτικού καταστήματος ΄΄ΟΣΤΡΙΑ΄΄ στην τοπική κοινότητα Λυγιάς, κ. Αθανασίου Κατούφα και της κ. Κων/νας Κιαφά, για αποχώρηση του πρώτου και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στη δεύτερη.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Ψήφιση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για την αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 123/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου α΄ τριμήνου έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 124/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για υποχρεώσεις ΔΕΑΔΕ που προήλθαν μετά από εκκαθάριση»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 125/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Αίτημα Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου για μεταφορά – δέσμευση θέσεων στάθμευσης στην οδό Κ. Αδαμοπούλου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 126/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης