Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 79/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.02.16
 • Θέμα: « Ορισμός υπαλλήλων γι α συναλλαγές του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ‘ΠΕΥΚΙΑΣ’ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο προς υποβολή σχέδιο “Cultural landscapes in Natura 2000 protected areas: An integrated tool for management, valorization and economic sustainability” με το ακρωνύμιo “Cult-Natura”, στα πλαίσια της 1 ης πρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο προς υποβολή σχέδιο “Adriatic and Ionic Risk and Emergency Management”, με ακρωνύμιο «AIREM», στα πλαίσια της 1 ης πρόσκλησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας της Ε.Ε. «Interreg Adrion 2014-2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 83/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 20.04.16
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 27.04.16
 • Θέμα: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Αριθμός Απόφασης 85/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 27.04.16
 • Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου

Αριθμός Απόφασης 86/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Συζήτηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 87/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 20.04.16
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης- Τροποποίηση προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 20.04.16
 • Θέμα: «Περί ανάκλησης της αριθμ. 118/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Ευρωστίνης περί προσωρινής παραχώρησης της χρήσης μιας αίθουσας του «ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΔΗ» στο Κέντρο Νέων (ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.16
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρου 28»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 91/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Αίτημα κατοίκων Δερβενίου Περιχώρων περί μη κατάργησης δρόμου στην Πεταλού – θέση ΄΄Κόμβος-Γέφυρα΄΄ από την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης