Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 92/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.05.16
 • Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την από μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραχώρηση προς χρήση, στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Π.Ε. Κορινθίας του Ι.Χ.Μ.Ε. 122088 σαρώθρου εργοσ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 94/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Αίτημα παραίτησης κ. Ψυχογιού Κων/νου από μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου- Ορισμός μέλους»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 95/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Ανάκληση αρ 355/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 96/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ 5/2016 απόφασης συμβουλίου τοπικής κοινότητας Μελισσίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 99/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες

Αριθμός Απόφασης 99/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΔΣ 256 ΑΔΑ: ΑΔΑ: 66ΑΕΩΞΠ-ΧΤ1

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 16.11.16
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 90

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 13.05.16
 • Θέμα: Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 93

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 13.05.16
 • Θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με την εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ-ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 97

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 13.05.16
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 13/7-4-2016 πρακτικού συμβουλίου τοπικής κοινότητας Μάννας περί τροποποίησης αρδευτικού κανονισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 98

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 13.05.16
 • Θέμα: Περί ονομασίας νέας πλατείας στην τοπική κοινότητα Πύργου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΡΙΘΜ 296/2016 ΑΔΑ: ΩΦΒ9ΩΞΟ-Γ9Δ

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 01.12.16
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης