Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 127/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου

Αριθμός Απόφασης 128/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση της αριθμ.60/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2016

Αριθμός Απόφασης 129/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση της αριθμ.62/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 για μίσθωση ψηφιακής κινηματογραφικής μηχανής

Αριθμός Απόφασης 13/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής για τη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 130/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Οριστική ονομασία δημοτικής οδού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου

Αριθμός Απόφασης 131/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Οριστική ονομασία δημοτικής οδού στη τοπική κοινότητα Ρεθίου

Αριθμός Απόφασης 132/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.06.16
 • Θέμα: «Έ γκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδη η μοτικού ύ Δικτύου Υγιών Π Π όλεων στις 8 και 9 Ιουλίου στη Μήλο» »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.06.16
 • Θέμα: :«Τροποποίηση προϋπολογισμού για την υπηρεσία συντήρησης προγραμμάτων λογισμικού ACE, ERP, e-CM, SCADA PRO.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.06.16
 • Θέμα: Έγκριση ένταξης του Δήμου στον Σύνδεσμο Πόλεων και Περιφερειών για την ανακύκλωση και την αειφορική διαχείριση των πόρων (ACR+) -Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση δαπάνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου

Αριθμός Απόφασης 136/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου (ενός στύλου και ενός φωτιστικού σώματος)στην Τοπική Κοινότητα Συκιάς

Αριθμός Απόφασης 137/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 138/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 06.06.16
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 139/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Τροποποίηση αρ. 164/2014 απόφασης Δημοτι κού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ » »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης