Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 16/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.03.16
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2014».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 160/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.07.16
 • Θέμα: Aίτημα κ.Ολυμπίας Φραγκιουδάκη περί χορήγησης θέσης parking για ΑΜΕΑ στην Δ.Κ.Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 161/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.07.16
 • Θέμα: :”Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 162/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.07.16
 • Θέμα: :”Έγκριση περιοχής παρέμβασης του προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 163/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.07.16
 • Θέμα: :”Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 165/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.07.16
 • Θέμα: :Έγκριση ΠΟΠ του έργου:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 166/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.07.16
 • Θέμα: ”Έγκριση ΠΟΠ του έργου:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 167/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.07.16
 • Θέμα: ”Έγκριση ΠΟΠ του έργου:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.02.16
 • Θέμα: Έγκριση ολοκλήρωσης έργων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων πριν την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 170/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.07.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για νέες περιοχές προς ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000.(Πρόταση ελάσσονος μειοψηφίας «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ).
 • Αποφασίστηκε: Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για νέες περιοχές προς ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000.(Πρόταση ελάσσονος μειοψηφίας «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ).

Αριθμός Απόφασης 171/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.09.16
 • Θέμα: Τιμητική διάκριση της κ. Άννας Κοντονή για την προσφορά της στο Δήμο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 173/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.08.16
 • Θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/14
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 177/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.08.16
 • Θέμα: ” Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 179/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.16
 • Θέμα: ” Έγκριση κοπής τριών (3) πεύκων στην οδό Καμελίας οικισμού ΔΕΗ Μελισσίου, για διαπλάτυνση διόδου , για προσωρινή εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής με προβλήματα υγείας ”
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.03.16
 • Θέμα: E E νημέρωση για το αίτημα της παραχώρησης στο Δήμο Ξυλοκάστρου- - Ευρωστίνης του Ειρηνοδικείου Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: συζήτηση

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης