Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 181/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.08.16
 • Θέμα: Eνημέρωση σχετικά με επιστολές Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 183/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.08.16
 • Θέμα: ” Έγκριση δαπάνης μετακίνησης δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στις 8 και 9 Ιουλίου στη Μήλο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.08.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ.76/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου “ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ” περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 185/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.08.16
 • Θέμα: Έγκριση αρ.77/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου “ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ” περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 186/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.08.16
 • Θέμα: ”Περί ονομασίας πλατείας στην τοπική κοινότητα Ζεμενού ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 187/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.08.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 27.04.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑ ΕΩς ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 196/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.08.16
 • Θέμα: Ορισμός διαχειριστή χρηστών του ΠΣ ΟΠΣΑΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 198/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: Ορισμός διαχειριστή χρηστών του ΠΣ ΟΠΣΑΑ ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 199/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.08.16
 • Θέμα: Αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου για κλείσιμο της οδού Π.Τσαλδάρη Δ.Κ.Ξυλοκάστρου την 13η Αυγούστου 2016, από το ξενοδοχείο ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ έως το κατάστημα Παγώνας Σοφογιάννη, όπου θα πραγματοποιηθεί Λευκή Νύχτα και επέκταση ωραρίου λειτουργίας κα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.02.16
 • Θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 01.04.16
 • Θέμα: Περί διάλυσης σύμβασης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 200/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: «Έγκριση παραχώρησης προς υλοποίηση στη ΔΕΥΑΞΕ της μελέτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΠΟΤΟΣ» Τ.Κ. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΡΟΖΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 201/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.09.16
 • Θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης για προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στη θέση ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Τ.Κ.Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 202/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.08.16
 • Θέμα: « Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου β’ τριμήνου έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης