Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 202/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.09.16
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: « Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προυπολογισμού Δήμου β.τριμήνου έτους 2016.»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 203/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.08.16
 • Θέμα: « Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου: «Τροποποίηση-Αναβάθμιση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό θέσης ΄΄Τρίκαλα Κορινθίας-1002938΄΄όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 204/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής της απόφασης κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας για το σχολικό έτος 2016-2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 204/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση σχετικά με την αναστολή εφαρμογής της απόφασης κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας για το σχολικό έτος 2016-2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 206/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 207/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.08.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 208/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.09.16
 • Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στην Υπηρεσία με τίτλο «ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ Τ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 209/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.09.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.03.16
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου δ΄ τριμήνου έτους 2015
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 210/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.09.16
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.09.16
 • Θέμα: Ορισμός μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 212/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.16
 • Θέμα: ”Πρόταση για κήρυξη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την 99-2016 ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.09.16
 • Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο – Αξονας Προτεραιότητας 7 «Λοιπές Περιβαλλοντικές Δράσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση δράσεων κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 30.09.16
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραμονή της λειτουργίας του πρακτορείου της ΔΕΗ στο Ξυλόκαστρο».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 214/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.12.16
 • Θέμα: Διαμαρτυρία κατά του Υπουργείου Εσωτερικών πρόθεση του να προχωρήσει στη θέσπιση θέσης διοικητικών και αναπληρωτών διοικητικών γραμματέων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης