Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 215/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.10.16
 • Θέμα: “ Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης”
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 216/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.10.16
 • Θέμα: “ Περί παραχώρησης της χρήσης χώρου του δημοτικού καταστήματος Δ.Ε. Ευρωστίνης (πρώην Δημαρχείου) στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 217/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 24.10.16
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικάλυψη ρέματος στην τοπική κοινότητα Λυγιάς».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.12.16
 • Θέμα: “ Αίτημα μείζονος μειοψηφίας περί της αριθμ.108/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.10.16
 • Θέμα: Περί επαναβεβαίωσης χρηματικού ποσού λόγω μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στη Τοπική Κοινότητα Λυγιάς”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 22/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 220/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.12.16
 • Θέμα: “ Ενημέρωση και υποβολή πρότασης για μελέτη φράγματος Σκουπέικου Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 224/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.10.16
 • Θέμα: Έγκριση καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 225/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.10.16
 • Θέμα: Έγκριση καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 226/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.12.16
 • Θέμα: “ Eπιβολή ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 227/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.12.16
 • Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 229/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016
 • Θέμα: Τροποποίηση της αρ 83/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση ορισμού θητείας Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.)».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 230/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.10.16
 • Θέμα: «Γνωστοποίησης της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά “ Φάκελο ανανέωσης της υπ' αριθμ.674/23-2-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.Π.Π., που αφορά τον Σταθμό Βάσης τηλεοπτικού αναμεταδότη της εταιρείας DIGEA Ψηφιακή πάροχος Α.
 • Αποφασίστηκε: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αριθμός Απόφασης 231/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.10.16
 • Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για επιστολή προς το Δήμο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 232/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.10.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους και μείωση της τοξικής ρύπανσης στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα – Αίτημα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας”
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης