Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 234/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.10.16
 • Θέμα: « Περί παράτασης άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 235/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου στο αίτημα του Δήμου που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 237/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 238/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 239/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.03.16
 • Θέμα: ίτημα ΚΤΕΛ Ν.Κορινθίας για απρόσκοπτη λειτο υργία της γραμμής ΚΤΕΛ «Ζεμενό- - Καρυώτικα» στο 3 ο ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου» »
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 240/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.10.16
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ.101/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 241/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 05.10.16
 • Θέμα: : «Έγκριση αριθμ.111/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού ΄Β. τριμήνου 2016 ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 242/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.10.16
 • Θέμα: Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 244/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών άρθρου 221 Ν.4412/2016».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 245/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών , άρθρου 221 Ν.4412/2016».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 246/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών, άρθρου 221 Ν.4412/2016».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 247/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Μελισσίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 248/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.09.16
 • Θέμα: Αίτημα κ. Τολιόπουλου Κωνσταντίνου για μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 249/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.10.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης