Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (2811)

Συνεδρίαση 12/1/2011 (7), Συνεδρίαση 26/1/2011 (44), Συνεδρίαση 2/2/2011 (14), Συνεδρίαση 28/2/2011 (32), Συνεδρίαση 16/3/2011 (20), Συνεδρίαση 30/3/2011 (10), Συνεδρίαση 12/4/2011 (14), Συνεδρίαση 11/5/2011 (22), Συνεδρίαση 23/5/2011 (2), Συνεδρίαση 22/6/2011 (1), Συνεδρίαση 28/6/2011 (25), Συνεδρίαση 1/7/2011 (17), Συνεδρίαση 21/7/2011 (31), Συνεδρίαση 10/8/2011 (29), Συνεδρίαση 7/9/2011 (27), Συνεδρίαση 4/10/2011 (30), Συνεδρίαση 14/11/2011 (36), Συνεδρίαση 30/11/2011 (14), Συνεδρίαση 6/12/2011 (1), Συνεδρίαση 20/12/2011 (2), Συνεδρίαση 28/12/2011 (42), Συνεδρίαση 31/01/2012 (1), Συνεδρίαση 1/02/2012 (1), Συνεδρίαση 9/02/2012 (22), Συνεδρίαση 22/02/2012 (10), Συνεδρίαση 14/03/2012 (1), Συνεδρίαση 19/03/2012 (22), Συνεδρίαση 6/04/2012 (15), Συνεδρίαση 30/04/2012 (2), Συνεδρίαση 22/05/2012 (70), Συνεδρίαση 13/06/2012 (1), Συνεδρίαση 27/06/2012 (22), Συνεδρίαση 18/07/2012 (25), Συνεδρίαση 20/07/2012 (4), Συνεδρίαση 29/08/2012 (30), Συνεδρίαση 18/09/2012 (1), Συνεδρίαση 4/10/2012 (1), Συνεδρίαση 10/10/2012 (37), Συνεδρίαση 22/10/2012 (19), Συνεδρίαση 12/11/2012 (22), Συνεδρίαση 14/11/2012 (2), Συνεδρίαση 10/12/2012 (34), Συνεδρίαση 27/12/2012 (17), Συνεδριάσεις 2013 (313), Συνεδριάσεις 2014 (329), Συνεδριάσεις 2015 (352), Συνεδριάσεις 2016 (312), Συνεδριάσεις 2017 (316), Συνεδριάσεις 2018 (344), Συνεδριάσεις 2019 (32)

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης