Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  την 31-8-2014.
 • Έγκριση αρ 72/2014 απόφασης Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί παράδοσης – παραλαβής του οικονομικού αντικειμένου της στη νέα Δημοτική Αρχή (υπόλοιπο 31-8-2014).
 • Έγκριση αρ 45/2014 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί παράδοσης – παραλαβής του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της την 31-8-2014.
 • Κλείσιμο  ΧΑΔΑ Ξυλοκάστρου.
 • Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 (Επανάληψη).
 • Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 (εξ αναβολής).
 • Αίτημα ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ για παραχώρηση χρήσης ανατολικού πύργου που βρίσκεται στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.  
 • Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΝΤΟΥΡΙΑΝΙΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ ΧΕΛΙΔΟΡΕΟΥ».
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΝΤΟΥΡΙΑΝΙΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ ΧΕΛΙΔΟΡΕΟΥ».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :  

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 & ΩΡΑ 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης έτους 2015. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2015. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη   ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 19:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

Προς τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (άρθρο 76 ν. 3852/2010).
 2. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και των νομικών προσώπων του για το έτος 2015 και δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2015.
 3. Έγκριση αρ 30/2014 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 4. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Ι. Ιωάννου και ως την αρχή του χώρου στάθμευσης των ΤΑΧΙ (ΠΡΟΣ ΝΟΤΙΑ).
 5. Έγκριση διαγραφής ποσού ως εκ παραδρομής βεβαιωθέντος.
 6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 8. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ».
 9. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ ».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Προς τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:   

 1. Έγκριση χώρου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Συζήτηση σχετικά με την αρ 65562/4-9-2014 απόφαση κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στο ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Ξυλοκάστρου.
 3. Καθορισμός ανώτατου μηνιαίου ποσού χρήσης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.  «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ΖΗΡΕΙΑΣ Α.Ε.
 8. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου  στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 10. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 13. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
 14. Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών.
 15. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.
 16. Ορισμός μέλους επιτροπής ορίων του Δήμου.
 17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε. (ΑΝΒΟΠΕ).
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του Πρότυπου Πάρκου Άθλησης-Αναψυχής-Επιμόρφωσης.
 21. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ».
 22. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ».
 23. Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ΑΜΕΑ και Πολυτέκνων.
 25. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτημάτων δημοτών (ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, τριτέκνων, απόρων).
 26. Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων.
 27. Ορισμός μελών επιτροπής λαϊκών αγορών  Ξυλοκάστρου και Δερβενίου.
 28. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων, ανέλκυσης ναυαγίων κλπ από τα Λιμεναρχεία Αιγίου και Κορίνθου.
 29. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ      

Συμβούλου επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, μελών της Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ).

Προς τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε  όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου στις 7-9-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα   17,00 ,   ώστε να διεξαχθεί η  προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του  Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως ισχύει, εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Περί μεταφοράς απορριμμάτων από άλλους Δήμους στον Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 9

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης