Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχείο

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 21/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
 • Θέμα: Εισήγηση για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στο ρυμοτομικό σχέδιο Λυγιάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών για την ανακατασκευή της γέφυρας του ρέματος Σκουπέικου στην περιοχή της Λυκοποριάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2020

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ σε οικόπεδο που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου-Ζεμενού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αποπεράτωση της κάτω διάβασης Κ217 στον κόμβο Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 22/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
 • Θέμα: Αίτημα κ.Ντόκου Ελένης για ρύθμιση κυκλοφορίας στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Αίτημα της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν τον κεντρικό δρόμο στην ΤΚ Καμαρίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2020

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
 • Θέμα: Επέκταση ισχύος απόφασης Ε.Π.Ζ. αρ.19/2019 για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Συζήτηση επί αιτήματος αριθμ. 2591/2017 της κ.Πειρασμάκη Χριστιάνας».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 23/2018

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018
 • Θέμα: «Αίτημα της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Παλαιά Εθνική Οδό του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Γνωμοδότηση επί της υλοτομίας δύο (2) δέντρων εντός υφισταμένου χώρου παιδικής χαράς στον οικισμό Πεταλού της Τ.Κ Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2020

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε στο Ξυλόκαστρο

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Απαγόρευση χρήσης του πεζοδρομίου στη ΔΚ Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα, λόγω μη ολοκλήρωσης και νομιμοποίησης του έργου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 24/2019

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αιγιαλού για παραχώρηση πλατείας Άνω Αιγιαλού για πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2020

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε στο Δερβένι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Eνημέρωση επί του αιτήματος της κ.Πειρασμάκη αριθμ.2591-έγγραφο Υπηρεσίας Δόμησης»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης