Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 23η -10-13  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

1. Προέγκριση  ίδρυσης ΚΥΕ  Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος
(ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) – (Καφενείο – Ψητοπωλείο)  της κ. Θεοδώρας Δημοπούλου  στη Τ.Κ. Πιτσών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

 2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων  και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ΚΥΕ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον  Πολυχρόνη Ζωγράφο  στη Τ.Κ. Πιτσών  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


   ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 01η -10-13  ημέρα  Tρίτη και  ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

1. Προέγκριση  ίδρυσης ΚΥΕ  Επιχείρηση μαζικής εστίασης  πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας ) – (σνακ μπαρ)  της κ. Αναστασίας Καρρή   στη Τ.Κ. Μελισσίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

 2. Προέγκριση  ίδρυσης ΚΥΕ  Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο  οινοπνευματωδών ποτών (καφενείο) του  Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου στη Τ.Κ. Γεληνιάτικων  του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.

3. Προέγκριση  ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ’ κρύας κουζίνας) – (σνακ – μπαρ) της Dorota Nowicka   στη Τ.Κ. Κοινότητα  Μελισσίου του  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

   Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 16η -09-13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. 1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης τροποποίησης ρυμοτομικού

     σχεδίου μεταξύ Ο.Τ. 5 και Ο.Τ.6 πόλεως Ξυλοκάστρου.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

   ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς:

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 13η -09-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί δέσμευσης θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
 2. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση Μαζικής εστίασης π λήρους γεύματος (ζεστής κ' κρύας κουζίνας) – οβελιστήριο της Αλεξάνδρας Χαβελέ στην Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
 3. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστήςκ' κρύας κουζίνας) – επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφενείο- εστιατόριο- ψητοπωλείο) της Δήμητρας Καδά στη Τ.Κ. Καρυάς στον οικισμό ορεινής Καρυάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 4. Προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής κ' κρύας κουζίνας) - επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφενείο – σνακ μπαρ) του Σταύρου Παπαργυρίου στη Τ.Κ. Καμαρίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29η -07-13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ κ. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΣΤΗ Τ.Κ. Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 05η -07-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΥΠΑ ΜΙΧΑΗΛ.
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ’ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΨΩΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 25η -06-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

Προέγκριση ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «Κομμωτήριο» της Κων/νας Κατσούλη στην Τ.Κ. Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

   Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 31-05-13 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 65/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 21-05-13  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ Κ’ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΚΙΝΤΖΗ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την 29-04-13 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα:

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Κ' ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 6 από 7

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης