Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/09/2012

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 08:21

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
  2. Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων».
  3. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων.
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του έργου αυτεπιστασίας «Κατασκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
  5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού».
  6. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λοιπών Μηχανημάτων Μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1417 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης