Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24-4-2013

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής | Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 06:43

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Στομίου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντα χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 14. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1504 φορές

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης