Έτος 2010 Αρχείο

Έτος 2010 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 42/2012

Έτος 2010

  • Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2012
  • Θέμα: Ισολογισμός-Απολογισμός τέως Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης έτους 2010

Αριθμός Απόφασης 2-2019 ΑΔΑ: Ω55ΕΟΚ1Θ-4ΓΣ

Έτος 2010 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2019

  • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
  • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40-2020

Έτος 2010 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2020

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
  • Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ κ. ΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΙΟΥ ΟΠΛΑΡΓΗΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΡΑΡΗ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης