Έτος 2014 Αρχείο

Έτος 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 109/2014 ΑΔΑ: 7ΓΕΥΩΞΠ-Λ6Μ

Έτος 2014

 • Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014
 • Θέμα: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Αριθμός Απόφασης 257/2013 ΑΔΑ: ΒΙΨΕΩΞΠ-ΑΗ2

Έτος 2014

 • Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013
 • Θέμα: Προϋπολογισμος 2014

Αριθμός Απόφασης 16/2016 ΑΔΑ: 6ΨΘ6ΩΞΠ-ΣΩ8

Έτος 2014

 • Κυριακή, 03 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Ισολογισμός-Απολογισμός Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης έτους 2014

Αριθμός Απόφασης 328/2014 ΑΔΑ: ΒΜ4ΟΩΞΠ-ΕΝΤ

Έτος 2014

 • Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού Β΄ & Γ΄ Τριμήνου 2014

Αριθμός Απόφασης 63/2015 ΑΔΑ: 7ΧΥΓΩΞΠ-Ζ13

Έτος 2014

 • Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2014

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: 7Κ3ΡΩΞΠ-Ω19

Έτος 2014

 • Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Νοεμβρίου 2014

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: ΩΧΣ7ΩΞΠ-9Κ4

Έτος 2014

 • Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Δεκαμβρίου 2014

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης