Έτος 2015 Αρχείο

Έτος 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 131/2015 ΑΔΑ: Ω0Φ4ΩΗΠ-ΩΔ1

Έτος 2015

 • Πέμπτη, 14 Μαϊου 2015
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού :Α΄ Τριμήνου 2015

Αριθμός Απόφασης 21/2016 ΑΔΑ: ΩΗΛΚΩΞΠ-9ΞΕ

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού :Δ΄ Τριμήνου 2015

Αριθμός Απόφασης 241/2015 ΑΔΑ: 7045ΩΞΠ-ΣΞΔ

Έτος 2015

 • Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού :Β΄ Τριμήνου 2015

Αριθμός Απόφασης 302/2015 ΑΔΑ: 618ΠΩΞΠ-ΘΣΜ

Έτος 2015

 • Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού :Γ΄ Τριμήνου 2015

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΨΖΠΛΩΞΠ-93Φ

Έτος 2015

 • Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: 7Θ8ΦΩΞΠ-ΠΘΨ

Έτος 2015

 • Τρίτη, 07 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Ιανουαρίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: ΩΨ55ΩΞΠ-ΛΜ1

Έτος 2015

 • Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Φεβρουαρίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: Β840ΩΞΠ-81Ε

Έτος 2015

 • Κυριακή, 05 Απριλίου 2015
 • Θέμα: Μαρτίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: Ψ96ΤΩΞΠ-Ρ0Ω

Έτος 2015

 • Σάββατο, 04 Ιουλίου 2015
 • Θέμα: Απριλίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: 6ΛΣΩΩΞΠ-Λ15

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ιουνίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: 6ΛΣΩΩΞΠ-Λ15

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
 • Θέμα: Μαίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: Ω4ΡΗΩΞΠ-ΓΒ6

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • Θέμα: Ιουλίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: ΩΒΞ1ΩΞΠ-Θ1Ε

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Αυγούστου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: 6ΡΗΣΩΞΠ-Ζ21

Έτος 2015

 • Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015
 • Θέμα: Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΔΑ: ΩΦΡ0ΩΞΠ-ΒΜΖ

Έτος 2015

 • Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015
 • Θέμα: Οκτωβρίου 2015

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης