Έτος 2020 Αρχείο

Έτος 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 9ΕΒΨΩΞΠ-ΩΙ0

Έτος 2020

 • Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: Ψ8Ν1ΩΞΠ-Λ5Σ

Έτος 2020

 • Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2020 ΑΔΑ: ΨΑ7ΡΩΞΠ-ΧΗΥ

Έτος 2020

 • Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2020 ΑΔΑ: 6ΠΗΕΩΞΠ-Ο18

Έτος 2020

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 ΑΔΑ: 6315ΩΞΠ-ΣΥΙ

Έτος 2020

 • Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020 ΑΔΑ: ΩΦΩ5ΩΞΠ-84Ζ

Έτος 2020

 • Σάββατο, 09 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020 ΑΔΑ: Ψ4ΦΤΩΞΠ-Δ4Ω

Έτος 2020

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2020 ΑΔΑ: ΨΔΙ4ΩΞΠ-9ΑΖ

Έτος 2020

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαίου 2020 ΑΔΑ: 9ΩΕΙΩΞΠ-ΓΓ7

Έτος 2020

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020 ΑΔΑ: 9995ΩΞΠ-670

Έτος 2020

 • Τρίτη, 05 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020 ΑΔΑ: 96ΨΥΩΞΠ-ΜΧΗ

Έτος 2020

 • Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2020 ΑΔΑ: 65ΒΟΩΞΠ-ΗΝΨ

Έτος 2020

 • Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ΑΔΑ: 9ΒΒ1ΩΞΠ-ΩΡ5

Έτος 2020

 • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαριίου 2020 ΑΔΑ: ΨΕ9ΨΩΞΠ-ΥΔ2

Έτος 2020

 • Σάββατο, 09 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έτος 2020

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης