Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320 Banner.eupathis.320

Svak.banner.490

Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου

Αποφάσεις | Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 08:34

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 10/10/2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00’ κατόπιν της αρ 233/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 18041 και ημερομηνία 5/10/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 25.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος  7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 9) Λογοθέτης Διονύσιος 10) Κολοτούρος Λάμπρος 11) Λύρας Χρήστος  12) Δούρης Σωτήριος 13) Κούκιος Κων/νος 14) Λιάκουρας Δημήτριος 15) Νάτσιος Αντώνιος 16)Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Ανδρικόπουλος Βασίλειος  21) Γκιολής Αναστάσιος 22) Νιάρος Ηλίας 23) Αλογογιάννη Πηνελόπη 24) Ζάρρος Ανδρέας 25) Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)  Αλογογιάννης Βλάσιος 2) Γιαννοπούλου Ιωάννα,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Η δημοτική σύμβουλος κ. Αλογογιάννη Πηνελόπη έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζάρρος Ανδρέας αποχώρησε πριν την διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.  269/2012

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης πρότεινε τη συμπλήρωση του τίτλου του θέματος από  «Συζήτηση – ενημέρωση για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου» σε «Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την συμπλήρωση του τίτλου του θέματος από  «Συζήτηση – ενημέρωση για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου» σε «Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου».
Κατόπιν η κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους παρακάτω οι οποίοι μεταξύ άλλων ανέφεραν:


ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Όταν πληροφορηθήκαμε ότι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχει απόφαση να κλείσουν τα Ειρηνοδικεία του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου, πήραμε ομόφωνο ψήφισμα ώστε να διατηρηθούν τα δύο Ειρηνοδικεία αιτιολογώντας  τους λόγους για τους οποίους αυτά  πρέπει να παραμείνουν. Για τη διατήρηση και των δύο Ειρηνοδικείων επισκέφθηκα και ενημέρωσα τον  Υπουργό Δικαιοσύνης και με επιχειρήματα ζήτησα να γίνει δεκτό το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ανέφερε ο κ. Δήμαρχος ότι με ενημέρωσε τηλεφωνικά ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα  παραμείνει μόνο το Ειρηνοδικείο Δερβενίου και αυτό μου το επιβεβαίωσε και ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ κ. Γεραρής.
Κατόπιν πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο άλλαξε την απόφασή του ώστε να παραμείνει μόνο το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου.
Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος ανέγνωσε επιστολή προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μετεβελή Γεωργίου  καθώς και επιστολή δική του σχετικά με το θέμα των Ειρηνοδικείων.
Στη σημερινή συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης μας είπε ο κ. Υπουργός ότι αποφασίστηκε να παραμείνει το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου γιατί επικράτησαν αντικειμενικά κριτήρια, όμως γι αυτή την αλλαγή έπρεπε να μας είχε ενημερώσει ο κ. Υπουργός και προτείνω να ισχύει η πρώτη απόφαση του κ. Υπουργού, δηλαδή να παραμείνει μόνο το Ειρηνοδικείο Δερβενίου.
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Είχα την πληροφόρηση ότι καταργούνται και τα δύο Ειρηνοδικεία και ενημέρωσα τη Δημοτική Αρχή όπου κατόπιν πήραμε το ομόφωνα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατήρηση και των δύο Ειρηνοδικείων. Στη συνέχεια ανέφερε τα στοιχεία με τις υποθέσεις και προσωπικό των Ειρηνοδικείων Ξυλοκάστρου, Δερβενίου και Σικυώνος και ότι για τις ενέργειες του Δημάρχου έπρεπε να είχε ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε να είχε γίνει συζήτηση με κάποιους φορείς για να ακουστούν απόψεις και προτάσεις και με επιχειρήματα θα καταλήγαμε σε μια απόφαση. Αυτά τα θέματα θέλουν προσεκτικό χειρισμό και ειλικρινείς αποφάσεις και ο κ. Δήμαρχος δεν το διαχειρίστηκε σωστά.
ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δεν έχουν γίνει σωστοί χειρισμοί και οι πολίτες σε αυτό το θέμα έχουν αδρανήσει. Έπρεπε να είχαν γίνει γενικές συνελεύσεις όταν μάθαμε ότι έμεινε το ένα Ειρηνοδικείο και έπρεπε να είχε κινητοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να κινητοποιηθούν οι πολίτες.
ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δεν είχαμε ενημέρωση για το θέμα και γι αυτό πήγαμε σήμερα στον Υπουργό για να δω τι ισχύει και να στηρίξω το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στο θέμα αυτό έχουν γίνει αστοχίες και δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
ΨΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η Δημοτική Αρχή δεν είχε θέση γι αυτό το θέμα και γι αυτό ευθύνεται ο Δήμαρχος, η επιστολή του κ. Μετεβελή δεν με έχει πείσει και είμαι της θέσης να παραμείνει το Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου. Πρέπει δε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσουμε προτεραιότητες.
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Δεν μου ζητήθηκε να ακολουθήσω την επιτροπή που συνέλεξε υπογραφές και μετέβη στο Υπουργείο και υπέγραψα να μη γίνει συγχώνευση με το Κιάτο. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Δημάρχου να παραμείνει το Ειρηνοδικείο Δερβενίου.
ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δεν είχαμε κληθεί στις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει στο Δημαρχείο και έπρεπε να είχε  γίνει έκτακτο συμβούλιο όταν μάθαμε ότι θα παραμείνει στο Ξυλόκαστρο, ο δε Υπουργός όταν τον επισκεφθήκαμε μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν υπογραφές για το Ξυλόκαστρο. Τώρα παίρνουμε εκ των υστέρων απόφαση γιατί υπήρχε καιρός να αγωνιστούμε.
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών δεν εξαρτάται από το Δήμο και οι υπηρεσίες του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης λειτουργούν κανονικά.
ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Από όσα ειπώθηκαν δεν υπάρχουν συγκλίσεις, ο δε ρόλος του Δήμου είναι σοβαρός και βαρύς και κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει  και συμφωνώ με την πρόταση να παραμείνει το Ειρηνοδικείο Δερβενίου.
ΓΚΑΪΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ο Δήμος είναι ένας και η Δημοτική Αρχή δεν ενήργησε σωστά και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και δεν συμφωνώ τελευταία στιγμή να ψηφίσω.
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Με την ενοποίηση των Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης πρέπει να μείνει κάτι θετικό για τον πρώην Δήμο Ευρωστίνης και με το θέμα των Ειρηνοδικείων έχει έρθει αντιπαλότητα στις δύο Δημοτικές Ενότητες. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να σχεδιάσει για την ανάπτυξη και το μέλλον του νέου Δήμου.
ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Συμφώνησε με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για διατήρηση του Ειρηνοδικείου Δερβενίου και γι αυτό πρέπει να υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να αλλάξει η απόφαση του κ. Υπουργού.
ΝΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Δεν έχουμε πάρει απόφαση ποιες υπηρεσίες θα μείνουν στο Δερβένι, ο Δήμος δεν  έχει κάνει κατανομή υπηρεσιών και έπρεπε να είχαμε πάρει νωρίτερα απόφαση για ποιο Ειρηνοδικείο θα μείνει.
ΛΑΖΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Έχω δημοσιεύσει επιστολές για το θέμα των Ειρηνοδικείων, δεν είμαι τοπικιστής και δεν τέθηκε θέμα ποιο ειρηνοδικείο να μείνει.
ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Εκπρόσωπος εργαζομένων Δικ. Υπαλλήλων)
Το θέμα της συγχώνευσης των Ειρηνοδικείων έχει ξεκινήσει από το έτος 2010, δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο σχετικά με το κλείσιμο των Ειρηνοδικείων  και το Ειρηνοδικείο του Ξυλοκάστρου επελέγη βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης.
ΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Δερβενίου)
Πρέπει να ειπωθούν οι αλήθειες και το Δερβένι δεν προέβη σε ενέργειες.
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε στοιχεία για τα δύο Ειρηνοδικεία για να κριθεί νόμιμη η συγχώνευση. Το Υπουργείο έδωσε τεκμηριωμένη πρόταση όπου δεν μπορούσε να παραμείνει το Ειρηνοδικείο Δερβενίου. Το θέμα έχει λήξει, δεν έχει γίνει ενημέρωση στους συμπολίτες, δεν μπορώ να αποδεχθώ τη συμπεριφορά του Δημάρχου. Πρέπει να χαράξουμε μία γραμμή, δεν παίρνω θέση που θα πάει το Ειρηνοδικείο, πρέπει να ακούσουμε και τους πολίτες του Ξυλοκάστρου και γι αυτό προτείνω το συμβούλιο να συνεχιστεί αύριο στο Ξυλόκαστρο.
ΖΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο εμπορικός κόσμος πλήττεται, οι σύλλογοι πρέπει να σχεδιάσουν. Το θέμα αυτό έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα και δεν έχουμε συζητήσει με τους κατοίκους του Ξυλοκάστρου, δεν τέθηκε θέμα συζήτησης για ένα Ειρηνοδικείο και δεν έγιναν κινητοποιήσεις.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λόγω της πλήρους ερημοποίησης της περιοχής Δερβενίου, της μεγάλης αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Δερβενίου, της τεράστιας νομικής ιστορίας και παράδοσης της περιοχής της Ευρωστίνης που είναι τόπος καταγωγής έγκριτων και πολύ σημαντικών νομικών, λόγω  του ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης καλύπτει ολόκληρη τη Δυτική Κορινθία,  για λόγους κοινωνικής συνοχής, αλλά και επειδή ο κ. Υπουργός ζήτησε έστω και την τελευταία στιγμή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  προτείνω να ληφθεί απόφαση, εάν είναι δυνατόν ομόφωνη, για να διατηρηθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί μόνο το Ειρηνοδικείο Δερβενίου.    

Κατόπιν η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παρακάτω και μετά από διαλογική συζήτηση,   
   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

με ψήφους  18 και συγκεκριμένα των:  1)Καζάνη Χριστίνας 2)  Δούρη Σωτηρίου 3) Καραβά Ανδρέα 4) Μενούνου Περικλή 5) Μετεβελή Γεωργίου 6) Γκιόκα Γεωργίου 7) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενης 8)Μπρακούλια Θεοφάνη 9) Λιάκουρα Δημητρίου 10) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρας 11) Λογοθέτη Διονυσίου 12)  Νάτσιου Αντωνίου, 13) Λύρα Χρήστου 14) Κούκιου Κων/νου 15) Κολοτούρου Λάμπρου 16) Νιάρου Ηλία 17) Κεκερή Νικολάου 18) Γκαϊνά Ευφροσύνης και

Την διατήρηση της λειτουργίας μόνο του Ειρηνοδικείου στο  Δερβένι.

έναντι 4 ψήφων και συγκεκριμένα των  κκ. Σκούρα Δημητρίου, Καλύβα Παναγιώτη, Ανδρικόπουλου Βασιλείου, Γκιολή Αναστασίου οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση του κ. Σκούρα δηλαδή να συνεχιστεί το συμβούλιο στο Ξυλόκαστρο ώστε να ακουστούν οι γνώμες των κατοίκων και όπως παραπάνω την ανέφερε και  
έναντι 1 ψήφου του κ. Ψαράκη Παναγιώτη ο οποίος ψήφισε παρών.
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δερβενίου κ. Λαζανάς Χαρίλαος ο οποίος κλήθηκε και παρευρέθη στη συνεδρίαση ψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου κ. Σαμιώτη Παρασκευή αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 269/2012.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

    Διαβάστηκε 3280 φορές

Banner.kathariotita.320

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

GIF TELIKO

trainose.240

gov.v3.240

katsoulis-logo

enotita

ekpa.banner

 kea

hb-combo-header

 

europi

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

blue

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 954 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης