Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320 Banner.eupathis.320

Svak.banner.490

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου αναμένονται χιονοπτώσεις στις ορεινές και στις ημιορεινές περιοχές του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Αναμένονται επίσης ισχυροί βόρειοι άνεμοι και  πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που θα προκαλέσουν συνθήκες έντονου παγετού και τις επόμενες ημέρες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, τα οποία κρίνεται απαραίτητο να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες. Τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας θα κινούνται στο οδικό δίκτυο για τον εκχιονισμό και την ρίψη αλατιού.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, θα διεξάγουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) Covid-19, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, στο Ξυλόκαστρο.

Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στο ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (Αντιπτέραρχου Δέδε Βλάση) και θα διενεργούν rapid test από 09:30 π.μ έως 13:30μ.μ.

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ΑΜΚΑ.

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Δελτία Τύπου | Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 14:54

 

Ολοκληρώθηκε μια σειρά εργασιών στους επαρχιακούς δρόμους του Δήμου που εκτέλεσε η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
1. Ρίζα - Τρίκαλα - Καρυά
2. Στύλια - Παναρίτι - Μάννα
3. Σαραντάπηχο - Ζάχολη - Ροζενά
4. Ξυλόκαστρο Ζεμενό

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείστε για να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Κοινότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, στις 13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88. του Ν. 3852/2010:

1. Έγκριση καθαίρεσης τμήματος κερκίδων που βρίσκονται στις όχθες της κοίτης του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ.

  1. Δήμαρχο
  2. Δημοτικούς Συμβούλους
  3. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα  13 Δεκεμβρίου  2021 &  ΩΡΑ  19.30 μ.μ σε τακτική συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου   (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ.40/31-3-2020 και 426/13-11-2020   εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ.1822/16-3-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
2.    Περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ( εξ αναβολής).
3.    Αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών.
4.    Περί ένταξης στο σχέδιο πόλης  περιοχής μεταξύ των Ο.Τ. 132,135,137 και αθλητικών εγκαταστάσεων δυτικά του ποταμού ΣΥΘΑ.
5.    Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Γ΄ τριμήνου 2021.
6.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την έκτακτη  επιχορήγηση  από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών  θέρμανσης των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
7.    Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για την κάλυψη  δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών  του προσωπικού ΙΔΟΧ  του     Κ.Δ.Α.Π.
8.    Τροποποίηση προϋπολογισμού (γενική).
9.    Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές  για λειτουργικές δαπάνες.
10.    Έγκριση απόφασης αριθμ.8/2021 της ΔΗΚΕΞΕ με θέμα: «ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
11.    Έγκριση δημοπράτησης για τη εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα.
12.    Αίτημα για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Ξυλόκαστρο.
13.    Γνωμοδότηση  επί της πρότασης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.
14.    Ορισμός εκπροσώπων στο ΔΣ του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ζεμενού.
15.    Περί ονομασίας οδού στην Κοινότητα Λυγιάς.
16.    Περί αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΛΑΣΚΟΣ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 145853) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή)» (αριθμός μελέτης 152/2021) συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ 24% από πιστώσεις του Προγράμματος του ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμειλότερη τιμή.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)  μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 27-12-2021 και ώρα 15:00. Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της μελέτης

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 06 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί  την  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Δεκεμβρίου 2021 & ΩΡΑ  1:30  μ.μ   σε τακτική συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου   (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ.40/31-3-2020 και 426/13-11-2020   εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ.1822/16-3-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

1.    Έγκριση δαπάνης για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
2.    Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
3.    Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
4.    Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» (Νηπιαγωγείο Δερβενίου)
5.    Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» (Νηπιαγωγείο Πιτσών)
6.    Κατανομή ποσού σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
7.    Έγκριση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
8.    Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 273

Banner.kathariotita.320

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

GIF TELIKO

trainose.240

gov.v3.240

katsoulis-logo

enotita

ekpa.banner

 kea

hb-combo-header

 

europi

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

blue

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 852 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης