Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Διαδικασία Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Ονείρων Χοροθέαμα

Εκδηλώσεις | Δευτέρα, 28 Μαϊου 2012 09:18

mimpi.02

Χορογραφία Werner Schulze

Το Σάββατο στο Δερβένι (κλειστό Γυμναστήριο) εννέα χορευτές – ηθοποιοί από την Ινδονησία μας ταξίδεψαν στο όνειρο με μουσική κλασσικών συνθετών και έντεχνη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Καβάφη.

Απολαύσαμε κάτι διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό.

mimpi.01

 

Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όσους είχαν την ιδέα της πραγματοποίησης αυτής της παράστασης. Μπράβο παιδιά.

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΜΑΙΟΥ  2012  και ώρα 14.00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :

 1. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών των σταθμών Ξυλοκάστρου & Δερβενίου
 2. Ψήφιση πίστωσης για τη ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ).(Επισκευή και συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης της εγκατάστασης πυρασφάλειας Παιδικού Σταθμού Δερβενίου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Ανακοινώνεται ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-5-2012 και ώρα 13:00 θα ανατεθούν τα εξής έργα:

Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, προϋπολογισμού 12.599 € με ΦΠΑ 23% (αριθμός μελέτης 18/2012) και

Β) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, προϋπολογισμού 12.631 € με ΦΠΑ 23% (αριθμός μελέτης 17/2012).


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου έως τη Δευτέρα 28-5-2012 και ώρα 12:30, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο προσφοράς και προσκομίζοντας ταυτόχρονα και το εργολαβικό τους πτυχίο.

Πληροφορίες : κ. Σοφία Παπαδημητρίου - 2743360244

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

την Τρίτη 22 Μαίου 2012

δεν θα δεχτεί τους δημότες στο Δημαρχείο στο Δερβένι

λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Προστασία του Πευκιά

Δελτία Τύπου | Δευτέρα, 21 Μαϊου 2012 09:06

100 2109ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΙΑ

Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα είναι για το Δήμο μας η προστασία του αισθητικού Δάσους ΠΕΥΚΙΑΣ.

Η Δημοτική αρχή σχεδίασε, ωρίμασε και υπέβαλε μελέτη για την αντιπυρική προστασία του ΠΕΥΚΙΑ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε θετικά και εντάξαμε το έργο «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία του αισθητικού Δάσους Πευκιάς του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» προϋπολογισμού 345.623,00 € στο ΕΓΤΑΑ.

Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, καταφέραμε να «βρούμε» χρήματα από Ευρωπαϊκά προγράμματα για ένα πολύ σημαντικό έργο. Με αυτό, προβλέπεται να γίνουν δασοκομικοί χειρισμοί και καλλιεργητικές επεμβάσεις για την πρόληψη της πυρκαγιάς, όπως επίσης επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου αντιπυρικού δικτύου.


Λόγω της προσβολής του ΠΕΥΚΙΑ από την βαμβακάδα επαναλαμβάνεται και φέτος το πλύσιμο, των κορμών των πεύκων, με νερό υπό πίεση για την απομάκρυνση των ωοσάκκων που περιέχουν τα αυγά του εντόμου Marchalina hellenica (βαμβακάδα).

Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες πλυσίματος των κορμών των πεύκων και εν συνεχεία θα επικολληθούν στα δέντρα αυτοκόλλητες ταινίες όπου θα τοποθετηθεί βιολογική κολλητική μαστίχη για τη μηχανική καταπολέμηση του εντόμου και την μείωση του πληθυσμού του.

Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου που επαναλαμβάνεται δύο φορές κάθε χρόνο τα προσβεβλημένα δέντρα παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

Προς : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Φενεού, που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 και ώρα 12:00 μ.μ.  στο γραφείο του Αντιδημάρχου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Ο Προεδρος του Συνδέσμου

Μενούνος Περικλής

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ  2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα :   

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 21 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 2. Αποδοχή δωρεάς οχήματος από Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης».
 3. Ψήφιση πίστωσης ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 4. Ψήφιση πίστωσης ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, TV/FM, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ).
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.
 6. Ρύθμιση οφειλής Μαρίας Γιανναράκη.
 7. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών της εταιρείας Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 8. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών της εταιρείας ΓΚΟΥΜΑΣ Μ. – ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. Ο.Ε.
 9. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών της εταιρείας ΚΙΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 10. Εισήγηση στο Δ.Σ. για ορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

 

kea

hb-combo-header

europi

arxitekotnikos.small

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 142 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης