Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320 Banner.eupathis.320

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
( Για (4)    θέσεις  καθαριστών-καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου)
 Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λαμβάνοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 6 του Ν. 4076/12 η περίπτωση γ΄της παρ.1  του άρθρου 18 του Ν. 3870/10, όπως είχε αντικατασταθεί , αντικαθίσταται ως εξής: οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 , όπως είχε τροποποιηθεί  και ισχύει καταρτίζονται  και για το διδακτικό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  των διατάξεων αυτών, εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό.
2.    Το γεγονός ότι το  υπάρχον προσωπικό  είναι αδύνατον να καλύψει τις  ανάγκες  καθαριότητας των σχολικών μονάδων  .
3.    Την  προβλεπόμενη  από το νόμο αμοιβή που είναι ανάλογη με τις αίθουσες  που καθαρίζουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων καθαριστών/τριων με σύμβαση μίσθωσης έργου  για το χρονικό διάστημα  από 15.2.2013 των πιο κάτω σχολικών κτιρίων:
Α/Α    ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ    ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΑΤΟΜΑ

 1. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου    (1)    ΕΝΑ
 2. Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου    (1)    ΕΝΑ
 3. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Δερβενίου    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου    (1)    ΕΝΑ
 4. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Μάννας    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου    (1)    ΕΝΑ

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών και έως 55 ετών, σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ –ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Εντοπιότητα:
α) Κάτοικοι Τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετεί το σχολείο= 10 μόρια,
β) κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (εκτός Τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετεί το σχολείο)= 5 μόρια
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο
Γονείς  που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο αυτό= 10 μόρια .  
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση του σχολείου αυτού.
 Άνεργος = 8 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πρόσφατη  βεβαίωση  ΟΑΕΔ
Εισόδημα , έως 5000€ = 8 μόρια , έως 10.000€= 6 μόρια και έως 15.000€ = 4 μόρια .
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, έτους 2012 .
Πολύτεκνοι-τρίτεκνοι :  5 μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
Μονογονεικές οικογένειες= 5μόρια / τέκνο.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου.
Αναπηρία  τέκνων άνω του 70%= 5 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 10.1.2013 έως και 21.1.2013 στον Διευθυντή του σχολείου του οποίου  επιθυμούν καταλάβουν τη θέση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΝΑΤΣΙΟΣ

Λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών  στις ορεινές περιοχές του Δήμου μας αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων για την 8η Ιανουαρίου 2013 στα παρακάτω Σχολεία του Δήμου μας.

 1. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Μάννας.
 2. Γυμνάσιο Παναριτίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 δεν θα δεχτεί τους δημότες στο Δημαρχείο στο Δερβένι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Οι «πειραματιστές» πειραματίστηκαν και πέτυχαν !!

Η θεατρική ομάδα της Δημ. Ενότητας Ευρωστίνης και η κ. Τερέζα Λουΐζου ήταν καταπληκτικοί.

Το θερμό, δυνατό χειροκρότημα των θεατών, που γέμισαν την αίθουσα και τις δύο μέρες της παράστασης, ήταν η επιβράβευση μιας αξιόλογης προσπάθειας με μεράκι, εθελοντισμό και ταλέντο.

Συγχαρητήρια !

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχοντας στη διάθεσή του, μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 5μηνης διάρκειας, την ειδικότητα του Ψυχολόγου (ΠΕ), κ. Σωτήριο Καρβουντζή (MSc) και σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ» και με τις  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, ενημερώνει όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου πως ο εν λόγω ειδικός ψυχικής υγείας, θα βρίσκεται στη διάθεσή τους έως τις 14/02/2012.
Πιο συγκεκριμένα δίδεται η δυνατότητα, σε συνεννόηση πάντα με τις σχολικές μονάδες, διεξαγωγής ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων με τα εξής θέματα:
•    Νεανική Κατάθλιψη
•    Χρήση Ουσιών και Πρόληψη
•    Σχέσεις Γονέων – Παιδιών / Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων
•    Εθισμός στο Διαδίκτυο
•    Ενδοσχολική Βία (Bullying) – Παραβατική Συμπεριφορά
•    Διαφορετικότητα και Κοινωνικός Αποκλεισμός
•    Άγχος και Εξετάσεις
Ο τρόπος παρουσίασης και το περιεχόμενο θα διαφέρει ανάλογα με το ακροατήριο (εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές ή γονείς).

Την περίοδο 9/1/2013-18/1/2013 έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις σε σχολεία του Δήμου μας:

Τετάρτη 9/1/2013
Σχέσεις Γονέων-Παιδιών / Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων
1ο Νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου (Γονείς)

Πέμπτη 10/1/2013
Εθισμός στο Διαδίκτυο
1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου (Γ΄Τάξη)

Παρασκεύη 11/1/2013
Εθισμός στο Διαδίκτυο
1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου (Β΄Τάξη)

Τετάρτη 16/1/2013
Σχέσεις Γονέων-Παιδιών / Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων       
3ο Νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου (Γονείς)

Πέμπτη 17/1/2013
Νεανική Κατάθλιψη    
Γυμνάσιο Δερβενίου (Α΄ Τάξη)

Παρασκευή 18/1/2013
Ενδοσχολική βία & Παραβατική Συμπεριφορά
Γυμνάσιο Δερβενίου (Β΄ & Γ΄ Τάξη)

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που κρίνετε αναγκαία την αξιολόγηση ενός περιστατικού, ή εάν κάποιος μαθητής έχει εκφράσει την επιθυμία να μιλήσει σε ειδικό ψυχικής υγείας, ο Ψυχολόγος είναι στη διάθεσή σας.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας για να διερευνήσουμε τυχόν επιθυμία τους συμμετοχής στη δράση μας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 27430-29308, Κινητό: 6944227490, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Ο Δήμαρχος                
             της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.                            Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης                    

           ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                           ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ               

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»


Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχοντας στη διάθεσή του, μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 5μηνης διάρκειας, την ειδικότητα του Ψυχολόγου (ΠΕ), κ. Σωτήριο Καρβουντζή (MSc) και σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ» και με τις  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, ενημερώνει όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου πως ο εν λόγω ειδικός ψυχικής υγείας, θα βρίσκεται στη διάθεσή τους έως τις 14/02/2012.
Πιο συγκεκριμένα δίδεται η δυνατότητα, σε συνεννόηση πάντα με τις σχολικές μονάδες, διεξαγωγής ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων με τα εξής θέματα:
•    Νεανική Κατάθλιψη
•    Χρήση Ουσιών και Πρόληψη
•    Σχέσεις Γονέων – Παιδιών / Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων
•    Εθισμός στο Διαδίκτυο
•    Ενδοσχολική Βία (Bullying) – Παραβατική Συμπεριφορά
•    Διαφορετικότητα και Κοινωνικός Αποκλεισμός
•    Άγχος και Εξετάσεις
Ο τρόπος παρουσίασης και το περιεχόμενο θα διαφέρει ανάλογα με το ακροατήριο (εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές ή γονείς).

Ήδη έχουν γίνει οι ακόλουθες παρουσιάσεις σε σχολεία του Δήμου μας:

Τετάρτη (5/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά - 1ο Δημοτικό Ξυλοκάστρου (4η & 5η Τάξη)

Πέμπτη (6/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά  - 1ο Δημοτικό (3η & 6η Τάξη)

Παρασκευή (7/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά - 3ο Δημοτικό (4η Τάξη)

Τετάρτη (12/12/12)
Σχέσεις Γονέων-Παιδιών,Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων - Σύλλογος Γονέων 1ου και 3ου Δημοτικού Ξυλοκάστρου

Πέμπτη (13/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά - 2ο Δημοτικό Ξυλοκάστρου (6η Τάξη)

Παρασκευή (14/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά - 1ο Δημοτικό (1η & 2η Τάξη)

Δευτέρα (17/12/12)
Σχέσεις Γονέων-Παιδιών, Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων - Γονείς Νηπιαγωγείου Πιτσών

Πέμπτη (20/12/12)
Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά - 3ο Δημοτικό (3η)

Παρασκευή (21/12/12)
Εθισμός στο Διαδίκτυο Ενδοσχολική Βία και Παραβατική Συμπεριφορά,Σχέσεις Γονέων-Παιδιών, Ζητήματα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών Σχέσεων  - Γυμνάσιο Παναριτίου

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που κρίνετε αναγκαία την αξιολόγηση ενός περιστατικού, ή εάν κάποιος μαθητής έχει εκφράσει την επιθυμία να μιλήσει σε ειδικό ψυχικής υγείας, ο Ψυχολόγος είναι στη διάθεσή σας.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας για να διερευνήσουμε τυχόν επιθυμία τους συμμετοχής στη δράση μας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 27430-29308, Κινητό: 6944227490, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Ο Δήμαρχος                
             της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.                            Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης                    

           ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                           ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ               

Συνέντευξη Δημάρχου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

απόψε στα δελτία ειδήσεων

των 19:00 - 21:00 & 24:00 του «ΗΛΕΚΤΡΑ TV».

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΤΡΙΤΗ  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2013   και ώρα 14.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
 2. Ψήφιση πίστωσης για «αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»
 3. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο 28
 4. Συγκρότηση επιτροπής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46
 5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έργων, εργασιών, μεταφορών για το έτος 2013 (άρθρο 67&1 και 28/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013   και ώρα 14.00΄
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση  απευθείας ανάθεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

GIF TELIKO

trainose.240

gov.v3.240

katsoulis-logo

 kea

hb-combo-header

 

europi

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 403 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης