Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Τις τελευταίες ημέρες ο δικτυακός ιστότοπος του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ήταν ανενεργός λόγω εργασιών για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων που γίνονται σε Ελληνικούς Κυβερνητικούς Ιστότοπους (gov.gr).

Για να αυξήσουμε την ασφάλεια μας προχωρήσαμε σε μεταφορά του ιστότοπου μας σε νέο εξυπηρετητή (server) και είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

Μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, στο γραφείο της Δημοτικής κοινότητας στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου την 04η Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν. 3852/2010

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της κ.Χριστίνας-Αναστασίας Αλογογιάννη του Βλασίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου, στη δ/νση Σπ. Παπαγεωργίου 29Α, του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «παντοπωλείο- οπωρολαχανοπωλείο»με διακριτικό τίτλο «ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ» της κ. Παναγουλοπούλου Βλασίας  που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου,στη δ/νση Π.Τσαλδάρη  51 του Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.
 3. Έκφραση γνώμης για αίτημα του κ.Μιχάλη Ταλέλη  πρόσληψης συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «Ρουβέρα»
 4. Έκφραση γνώμης για ονοματοδοσία οδού που βρίσκεται στα Μερτικέικα του Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΜΙΩΤΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ.  Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε)

Θα προβεί, στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου,   διάρκειας δώδεκα  (12)μηνών, σύμφωνα με  την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αριθμ. 1257/19.3.2012
 Συγκεκριμένα θα προσλάβει:
Έναν (1) Χοροδιδάσκαλο ΔΕ έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε τμήματα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.  
Το έργο των παραπάνω θα παρέχεται στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης .
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Δικαιολογητικά σπουδών

΄Οσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι Παρασκευή 6 Απριλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου και στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κανελλάκη Παναγιώτα στο τηλέφωνο : 2743360245.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ   ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 4 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο αλσύλλιο Σαρανταπηχιωτίκων.
 2. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


Το Ν.Π.Δ.Δ.  Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε)

Θα προβεί, στην πρόσληψη τριών  (3 ) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου,   διάρκειας δώδεκα  (12)μηνών, σύμφωνα με  την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αριθμ. 1257/19.3.2012
Συγκεκριμένα θα προσλάβει:
α/ Έναν (1) Καλλιτεχνικό Δ/ντη – μουσικό έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία κλασικής κιθάρας, η επίβλεψη του έργου των καθηγητών και η πρόοδος των μαθητών. Επίσης θα έχει κάθε απαραίτητη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (Μαθητολόγια εξετάσεις κλπ) καθώς και ενημέρωση γονέων και παιδιών.
β/ ΄Ένα (1) καθηγητή μουσικό έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία πιάνου και θεωρητικών μαθημάτων.
γ/ ΄Ένα (1) καθηγητή μουσικό έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία πιάνου, θεωρητικών μαθημάτων, χορωδίας, μουσικοκινητικής αγωγής και ορθοφωνίας.
Το έργο των παραπάνω θα παρέχεται στο Δημοτικό Ωδείο Δερβενίου.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
Αίτηση
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Βιογραφικό Σημείωμα
Δικαιολογητικά σπουδών
΄Οσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι Παρασκευή 6 Απριλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου και στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κανελλάκη Παναγιώτα στο τηλέφωνο : 2743360245.
      
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ   ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 29 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

 

kea

hb-combo-header

europi

arxitekotnikos.small

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 85 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης