Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Η Οικολογική Κίνηση Κορινθίας με την υποστήριξη του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης διοργανώνει ομιλία με το διακεκριμένο ανθρωπολόγο Δρα Άρη Πουλιανό  με θέμα : « Η προέλευση των Ελλήνων – Η μαθηματική απόδειξη για την καταγωγή μας – Από τους αρχανθρώπους έως τους πληθυσμούς της Πίνδου»,

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011, ώρα 7 μ.μ. στο θέατρο Ξυλοκάστρου «Άγγελος Σικελιανός»


Ο Δήμαρχος                                                            Ο Διαχειριστής
Αντώνης Κλαδούχος                                               Γιώργος Παλαμάρης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι :

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % (άρθρο 16 Π.Δ. 28/80), για την εργασία ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.), προϋπολογισμού 48.409,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 και 273 ου Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε και της από 19-9-2011 Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Η εργασία προβλέπει τη συλλογή απορριμμάτων σε συνολικά 34 κάδους μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (container) του αναδόχου, χωρητικότητας από 7 έως 12m³ .

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι :

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ως 11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % επί των τιμών του τιμολογίου άνευ ορίου, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού 36.756,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε και της αριθ. 28/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κέντρο Νεότητας  Ξυλοκάστρου την 20η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα  6:30μ.μ.,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 88-89 του Ν. 3852/2010:

  1. Προτάσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου.
  2. Απόφαση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «THE GRAND HALL CAFÉ» που βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 17 στο Ξυλόκαστρο.
  3. Έκφραση γνώμης για χορήγηση άδειας στάθμευσης (ΑΜΕΑ) από τον Μαρίνη Πέτρο του Κυριάκου επί της οδού Βαγενά 9 στο Ξυλόκαστρο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΜΙΩΤΗ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

Τρία μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομών κατάφερε να εντάξει ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, με δικαιούχο την ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου), στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πρόκειται για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 19.300.000,00 € με τεράστιο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό όφελος.

Η ολοκλήρωση των έργων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και την παροχή καλής ποιότητας πόσιμου νερού, την ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων της περιοχής, την προστασία του Κορινθιακού κόλπου και της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών.

1) Ένταξη της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 15.560.868,00 €.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου
  • Το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου μήκους περίπου 10,8 χ.λ.μ. στις τοπικές κοινότητες Μελισσίου και Καρυωτίκων.
  • Το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης μήκους περίπου 17,2 χ.λ.μ. εκ των οποίων τα 13,1 χ.λ.μ. κατασκευάζονται μαζί με τον κεντρικό αγωγό για την εξυπηρέτηση των παραθαλάσσιων κατοικιών επί της ΠΕΟ Αθηνών – Πατρών και τα υπόλοιπα 4,1 χ.λ.μ. αφορούν το δευτερεύον δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Δερβενίου
  • Την κατασκευή του Κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) συνολικού μήκους 14,3 χ.λ.μ. από Λουτρό έως Δερβένι.
  • Τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού και ειδικά θέματα κατασκευής του Κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

2) Ένταξη της πράξης «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ. Δ. Καμαρίου – Λουτρού Δήμου Ξυλοκάστρου» προϋπολογισμού 2.400.000,00 €.
Προβλέπεται η επέκταση του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης από την Τοπική Κοινότητα Καμαρίου μέχρι την Τοπική Κοινότητα Πιτσών, η τοποθέτηση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης με ταυτόχρονη τοποθέτηση των ιδιωτικών παροχών των ιδιοκτησιών που βρίσκονται παράπλευρα του κεντρικού αγωγού. Το έργο ήδη δημοπρατήθηκε.

3) Ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου (τμήμα 4) – Τηλεέλεγχος και Τηλεχειρισμός κεντρικού δικτύου ύδρευσης» προϋπολογισμού 1.300.000,00 €. 
Το έργο έχει δημοπρατηθεί.

Πρόκειται να γίνει αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου νότια της οδού Νοταρά, μέχρι το ύψος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής ανατολικά μέχρι την οδό Σαντοριναίου (Πευκιάς) και δυτικά μέχρι την οδό Αγίου Λουκά. Το ήδη παλαιό και προβληματικό δίκτυο ύδρευσης από σιδηροσωλήνα και αμίαντο θα αντικατασταθεί σε συνολικό μήκος 10.650 μέτρων. Με το έργο προβλέπεται και η επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στην δεξαμενή Κασσαβέτη και Ξυλοκάστρου.

Ο Δήμαρχος ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του προγράμματος

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
στις 17/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ. στο Ξυλόκαστρο στην Αίθουσα του Κέντρου Νεότητας του Δήμου (έναντι Δημαρχείου)

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η παρουσίαση θα γίνει από την Υπεύθυνη του Προγράμματος για τον «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» κ. ΙΦ. ΤΣΟΥΚΑ.

evs_host_lt_26_09_11

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης  κ. Κλαδούχος Αντώνης καλωσόρισε τους 8 νέους εθελοντές και εθελόντριες  από την Γερμανία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, και Πολωνία που ήρθαν να υποστηρίξουν την λειτουργία και την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου μας μέσα από τη  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου μας. Οι εθελοντές θα φιλοξενηθούν για 6 μήνες στο δήμο μας μέσα από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα υποστηρίξουν τη λειτουργία  του Παιδικού Σταθμού Ξυλοκάστρου, του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ) και του Γραφείου Πληροφόρησης Νέων του δήμου μας.

Τμήματα Παραδοσιακών χορών στο Ξυλόκαστρο

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ενημερώνει τους δημότες - ενήλικες και παιδιά – ότι ξεκινούν τα τμήματα παραδοσιακών χορών που διοργανώνει ο Δήμος για 10η συνεχή χρονιά.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται και φέτος σε αίθουσα του Γυμνασίου Δερβενίου.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και θα ξεκινήσουν στις 11 Οκτωβρίου, με το δάσκαλο χορού κ. Γαλάνη.

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   17:00 – 18:00
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   18.00 – 19.00

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην κα Ανεμογιάννη Γλυκερία, τηλ. 27433 60118 και ώρες 09:00 – 14:00

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης θα προβεί στη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 3852/2010.

Για  το λόγο αυτό καλεί όλους τους μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα, με τα αντίστοιχα έγγραφα νομιμοποίησής τους και σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις παραμονής τους στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,  την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19.30 στη αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (έναντι Δημαρχείου) στο Ξυλόκαστρο,  προκειμένου να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.

Η προσέλευση και η συμμετοχή είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει επαρκής αντιπροσώπευση  για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου  και ενίσχυσης της ένταξης των μεταναστών στη  τοπική κοινωνία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2019
kalokairi.2019.small

 

kea

hb-combo-header

europi

arxitekotnikos.small

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. - SHELL
ΠΑΤΡΩΝ 15 | 2743025650
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. - AVIN
Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 69 | 2743024644
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚ. - BP
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 10 | 2743022954
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. - AVIN
Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 69 | 2743024644
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
ΚΑΣΣΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤ. - EKO
ΠΑΤΡΩΝ 17-19 | 2743026723
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚ. - BP
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 10 | 2743022954
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. - AVIN
Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 69 | 2743024644

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2019
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 | 27430-22769
Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2019
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2019
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 | 27430-26911
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2019
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2019
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Logo.doe

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 1554 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης