Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320 Banner.eupathis.320

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Η πρόσφατη αλλαγή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ως αποτέλεσμα την ματαίωση του προγραμματισμένου ραντεβού στις 22-11-2012 του Δημάρχου και της επιτροπής του Δήμου, με τον πρώην αρχηγό.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου αρχηγού κ. Γεωργακόπουλου, ορίστηκε ραντεβού την Τετάρτη 12-12-2012.

Έχουν προηγηθεί οι συναντήσεις με το γραφείο του Υπουργού κ. Δένδια και τον γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη σε μια προσπάθεια να πείσουμε τους αρμόδιους για την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας του Πυροσβεστικού κλιμακίου Ευρωστίνης.


Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

Christmas1

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Το καινούργιο Δ.Σ. του συλλόγου γονέων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λυκοποριάς αποφάσισε να οργανώσει και φέτος παζάρι, με χριστουγεννιάτικες συνθέσεις και άλλες κατασκευές φτιαγμένες από τα μέλη του συλλόγου και τις δασκάλες του δημοτικού και του νηπιαγωγείου.

Η έκθεση με τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές, θα λειτουργήσει το Σάββατο 8/12/2012 και την Κυριακή 9/12/2012 στο «Πανταζοπούλειο» πολιτιστικό κέντρο από τις 09:00 έως 21:00.

Από 10/12/2012 έως 20/12/2012 στο κοινοτικό γραφείο της Τ.Κ. Λυκοποριάς, καθημερινά από 17:00 έως 21:00 και Σαββατοκύριακο από 10:00 έως 21:00.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου να συμμετάσχουν με ενθουσιασμό στην προσπάθεια που κάναμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος                                 Η Γραμματέας

Βασιλική Μίχου                        Ελένη Τσαγκαράκη


‘ Το αίμα είναι ζωή ‘

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου «Οι φίλοι της ζωής»

την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ.

και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 από τις 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.,

στα γραφεία του Συλλόγου, Αγ. Βλασίου 20.

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 4η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

  1. Έγκριση καταστάσεων απογραφής χειροποίητων δημιουργημάτων του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου για διάθεσή τους στη διοργάνωση παζαριού.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  3. Περί υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου πρώτου περίπτ. 1 υποπαρ. Γ.5. του Ν. 4093/12 σχετικά με την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. με το Τ.Π.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  3/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  «ΝΠΔΔ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -  ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Έρευνα και καταγραφή κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων υγείας γερασμένου πληθυσμού», συνολικής έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

sme2.pinakas

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», Λ. Φραντζή 2, Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400, υπόψιν κας Κανελλάκη Παναγιώτας, (τηλ. επικοινωνίας: 2743360245). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Λήξη Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

kapi.pazari

Σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι  του Κ.Α.Π.Η.  Ξυλοκάστρου  που θα γίνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012  και ώρα  18:00 στην  αίθουσα  του  Κ.Α.Π.Η.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή όλες τις εργάσιμες μέρες  του  Δεκεμβρίου πρωί  10:00 – 12:00 και  απόγευμα   Δευτέρα  και  Παρασκευή  16:00 – 19:00.

Ο   Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης  &   Πρόεδρος   Ν.Π.Δ.Δ.  
                                                                                         
Αντώνης   Κλαδούχος

Διημερίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Δελτία Τύπου | Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 08:48

«Επίκαιρη Διημερίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ.»


O Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) που αποτελείται από μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων που «αγγίζουν» τον Κορινθιακό κόλπο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Κλιματική Αλλαγή, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Κορινθιακός κόλπος» στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2012, που θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.

Η διημερίδα του Συνδέσμου οργανώνεται για πρώτη φορά στην Πάτρα. Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη διάρκεια της θητείας του έχει κάνει πάμπολλες παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.  


Η διημερίδα θα έχει 4 ενότητες: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Επιστήμη και Πολιτική. Στην διημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων (ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας,  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τμήμα Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών, οικολογικές οργανώσεις) και βέβαια πολιτικοί παράγοντες από όλους τους Δήμους του Κορινθιακού Κόλπου. Η διημερίδα θα ολοκληρωθεί με μια ανοικτή συζήτηση με εκπροσώπους από κάθε ενότητα.


Σκοπός της διημερίδας είναι να αναδείξει το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής, πως αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη του Κορινθιακού κόλπου και να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

      

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου την 27/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88. του Ν. 3852/2010.

  1. Έγκριση τελών για τις ευπαθείς ομάδες.   
  2. Παραχώρηση  χώρου λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΜΙΩΤΗ

DSC 0296

Μια πολύ ωραία εκδήλωση – αφιέρωμα


Στον μεγάλο Έλληνα, λογοτέχνη, ποιητή, οραματιστή, Άγγελο Σικελιανό, ήταν αφιερωμένη η χθεσινή (25-11-2012) εκδήλωση που οργανώθηκε στο χώρο της Βίλλας του.

Οργανωτές: το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης «Ηλίας Κατσούλης» και η κ. Νατάσσα Καραχρήστου εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και καλλιτεχνών (Δ.Ε.Ε.Λ.) για το Ν. Κορινθίας.

Προς τιμή του, «συμμετείχε» και η φύση, που μας έδωσε μια λαμπερή μέρα, γιατί ο Άγγελος Σικελιανός ήταν ένας πραγματικός φυσιολάτρης που διάλεξε το 1914 αυτόν τον ευλογημένο τόπο για να ζήσει αρκετά χρόνια.

Το μεγάλο όραμα του ζευγαριού (Άγγελος Σικελιανός – Εύα Πάλμερ) – όραμα διαχρονικά επίκαιρο – ήταν η αναβίωση της Δελφικής ιδέας.

Ήθελαν, να ξαναγίνουν οι Δελφοί ο «ομφαλός της γης», ένα παγκόσμιο κέντρο αναβίωσης του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, που θα αποτελούν το κέντρο της πνευματικής συναδέλφωσης των λαών.

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε την κ. Νατάσσα Καραχρήστου, τον κ. Λεωνίδα Τυπάλδο, το σύλλογο γυναικών «Νεφέλη», το Λύκειο Ελληνίδων  παράρτημα Κιάτου, την θεατρική ομάδα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και τον σκηνοθέτη κ. Κώστα Αγγελίδη, τον μουσικό κ. Ανδρέα Χασάπη και όλους τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν στην παράσταση και την απαγγελία ποιημάτων του μεγάλου ποιητή.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Κλαδούχος

DSC 0299

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (αριθμός μελέτης 43/2012), προϋπολογισμού 352.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από πιστώσεις ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ, με ημερομηνία δημοπράτησης την 4η Ιανουαρίου 2013.

Τα τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου υποβολής προσφοράς, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω και σε έντυπη μορφή (άνευ οικονομικής επιβάρυνσης) στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δ. Κανναβός, τηλ. 2743360249 – fax 2743028261).

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

GIF TELIKO

trainose.240

gov.v3.240

katsoulis-logo

 kea

hb-combo-header

 

europi

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 474 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης