Banner.eupathis.320 Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320

b731b743-8b9e-4131-9af8-8ed3f2108965

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 19 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4014/11.
 2. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
 3. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
 4. Ψήφιση πίστωσης για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 19 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2011 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Δημοσιεύτηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατάρτιση του ετήσιου κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και του Πίνακα Αποκλειομένων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους υποψηφίους.

Η ένσταση, (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στην διεύθυνση www.asep.gr) γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 14.03.2012 έως και την πάροδο της 23.03.2012, ημέρας Παρασκευής, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ. Ένσταση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 2012. Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Πληροφορίες στο Δήμο στην κ. Ανδρικοπούλου, τηλέφωνο 2743360254
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Λόγω ισχυρής χιονόπτωσης στις ορεινές περιοχές του Δήμου μας αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων για την 13η Μαρτίου 2012 στα παρακάτω Σχολεία του Δήμου μας.

 1. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Μάννας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Δείτε παρακάτω την επιστολή του Δημάρχου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κ. Α. Κλαδούχου αναφορικά με την έξαρση εγκληματικότητας στο Δήμο.

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

ΚΟΙΝ:

 1. Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου
 2. Αστυνομικό Δ/ντη Νομού Κορινθίας
 3. Α.Τ. Ξυλοκάστρου

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α.Ν.Α.ΔΗ.ΞΕ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης (Α.Ν.Α.ΔΗ.Ξ.Ε.)  , που θα πραγματοποιηθεί την  ΠΕΜΠΤΗ 15  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα :  

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
 2. Μεταβίβαση  οχήματος με αριθμό ΑΧΗ-1587 ΦΙΧ κυκλοφορίας στο Δήμο.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » (Προμήθεια  μίξερ για τους παιδικούς σταθμούς).
 4. Ψήφιση πίστωσης για τη ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ). (Συντήρηση ανελκυστήρα στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου).
 5. Ψήφιση πίστωσης  για τη   « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».( Προμήθεια φύλλου αλουμινίου για πάγκο κουζίνας παιδικού σταθμού  Ξυλοκάστρου ).
 6. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ» (Προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς).
 7. Ψήφιση πίστωσης  για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».
 8. Ψήφιση πίστωσης  για  την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (Μικρή επέκταση πυροσβεστικού δικτύου Κέντρου Νεότητας).
 9. Ψήφιση πίστωσης  για  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 10. Προγραμματισμός εκδηλώσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Λόγω ισχυρής χιονόπτωσης στις ορεινές περιοχές του Δήμου μας αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων για την 12η Μαρτίου 2012 στα παρακάτω Σχολεία του Δήμου μας.

 1. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Μάννας.
 2. Γυμνάσιο Παναριτίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 & ΩΡΑ 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2010:

 • α/ Δήμου Ευρωστίνης
 • β/ Δήμου Ξυλοκάστρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Την 29/02/2012, στο δυτικό όριο του οικισμού Δερβενίου, λόγω ασυνήθιστων κυματισμών, «εξαφανίστηκε» τμήμα της παραλίας μήκους 60 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων περίπου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποσκαφτεί μέρος του εδάφους που στηρίζεται η θεμελίωση των κατοικιών (6 κατοικίες).

Ο Δήμαρχος Α. Κλαδούχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κ.κ. Α. Καραβάς και Γ. Γκιόκας και ο κ. Β. Κελλάρης, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κοντά στους συμπολίτες μας, ζητώντας την συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Η ανταπόκριση των κ. Πέτρου Τατούλη και κ. Γεωργίου Δέδε ήταν άμεση.

Έγιναν δύο εκθέσεις αυτοψίας από τους μηχανικούς του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και τρεις επί τόπου επισκέψεις από μηχανικούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικούς σε έργα διάβρωσης ακτών.

Όλοι οι μηχανικοί στις εκθέσεις αυτοψίας συμφωνούν πως τα γεγονότα αποτελούν ενδείξεις για γεωλογικό φαινόμενο.

Με αίτημα του κ. Π. Τατούλη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσμενής κατάσταση αποφασίστηκαν:

 1. Η φιλοξενία από το Δήμο 2 οικογενειών σε ξενοδοχείο της περιοχής, λόγω του κινδύνου κατάρρευσης των κατοικιών.
 2. Η άμεση προσωρινή λύση, με την τοποθέτηση ογκολίθων ώστε να εκτονωθεί η δράση των κυμάτων.
 3. Εξειδικευμένη έρευνα, μελέτη του φαινομένου και έργο μονιμότερης προστασίας.

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου.

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

gov.v3.240

ekpa.banner

 

 

kea

hb-combo-header

wwf EH_300x250

europi

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2020
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 | 27430-26911
Σάββατο, 4 Απρίλιος 2020
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Κυριακή, 5 Απρίλιος 2020
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2020
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Τρίτη, 7 Απρίλιος 2020
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2020
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 | 27430-22769

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 191 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης