Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320 Banner.eupathis.320

kartapasxa.neo

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 05-07-11 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟΥΣ» ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΦΡΑΝΤΖΗ ΤΗΣ κ.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.
 3. ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «DALI» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΛ. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ’ ΣΙΑ ΟΕ» ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Έκδοση ψηφίσματος για ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες από περονόσπορο (Plasmopara Viticola)»

Από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 28.6.2011, ομόφωνα εκδόθηκε, το ακόλουθο ψήφισμα:

Λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών στην περιοχή μας (συνεχείς βροχοπτώσεις και ευνοϊκές θερμοκρασίες γι ανάπτυξη μυκητών), καταστράφηκε σε μεγάλο ποσοστό η παραγωγή σταφυλιών (σουλτανίνας-κορινθιακής-κρασοστάφυλων) από τον περονόσπορο στην περιοχή του Δήμου μας.

Η έξαρση της ασθένειας οφείλεται στο ότι δεν ήταν εφικτή η επισταμένη καταπολέμηση του μύκητα του περονόσπορου έγκαιρα με ψεκασμούς, διότι δεν τον επέτρεπε το ανάγλυφο του εδάφους και οι συνεχείς βροχοπτώσεις.

Επίσης έχει παρατηρηθεί μειωμένη παραγωγή στις καλλιέργειες βερίκοκων, μήλων και αχλαδιών στην περιοχή του Δήμου μας και κυρίως στις τοπικές κοινότητες Παναριτίου και Μάννας από ακαρπία.

Η ήδη δεινή οικονομική κατάσταση των δημοτών μας αγροτών, θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα και πρέπει να τύχουν οικονομικής στήριξης από τον ΕΛΓΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συμμεριζόμενο τα προβλήματα των αγροτών, γιατί μετά τις αλλεπάλληλες ζημιές των τελευταίων ετών, (πυρκαγιά 2000, βροχοπτώσεις, παγετοί, καύσωνες), αυτοί έχουν περιέλθει σε απόγνωση και δεινή οικονομική κατάσταση.

Ζητά από την Πολιτεία την παρέμβασή της, για την άμεση καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι αγροτικές καλλιέργειες από περονόσπορο καθώς και από ακαρπία και στη συνέχεια την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων που θα καλύπτουν την πραγματική απώλεια του εισοδήματός τους.

Το ψήφισμα αυτό να σταλεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.) - Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.) θα συμμετάσχει στη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με τριάντα (30) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Α’ ΒΑΡΔΙΑ) με ωράριο λειτουργίας 14:00-17:00 (Ελεύθερες δραστηριότητες) και τριάντα (30) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Β’ ΒΑΡΔΙΑ) με ωράριο λειτουργίας 17:00-20:00 (Δημιουργική απασχόληση).

Παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους (παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα) και πληρούν τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 865/20-6-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, να καταθέσουν με προσωπική τους ευθύνη αιτήσεις εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου έως τις 8/7/2011 ώρα 12:00 μ.μ. ή να τις αποστείλουν απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ. (Προσοχή: Αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες).

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ www.eetaa.gr στο ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου από 8:00 έως 14:00 (Τηλ. 27430-22343 Υπεύθυνη: Κα Στεργίου Βασιλική) και στη ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μητέρων θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης από το προσωπικό του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου. 

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δερβενίου - Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δερβενίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης θα συμμετάσχει στη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με είκοσι πέντε (25) επιδοτούμενες θέσεις προ-νηπίων.

Παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους (προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και πληρούν τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 865/20-6-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, να καταθέσουν με προσωπική τους ευθύνη αιτήσεις εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δερβενίου έως τις 8/7/2011 ώρα 12:00 μ.μ. ή να τις αποστείλουν απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ. (Προσοχή: Αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες).

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ www.eetaa.gr και στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δερβενίου από 9:00 έως 13:00 (Τηλ.27430-32804 Υπεύθυνη: Κα Παπουτσή Σοφία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μητέρων θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης από το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δερβενίου.

Παραδοσιακοί χοροί απ’ όλη την Ελλάδα από τα χορευτικά τμήματα παιδιών & ενηλίκων

Τα χορευτικά τμήματα παιδιών & ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Ξυλοκάστρου μαζί με το χορευτικό του Πανταζοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Δερβενίου παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Κυριακή 3 Ιουλίου 9μ.μ. - Θέατρο Βασ. Γεωργιάδης

Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, λόγω προθεσμίας ( συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 28-6-2011 και ώρα 20:30 μ.μ.) στο γραφείο της Δημοτικής κοινότητας στο Δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου (Λ.Φραντζή 2), την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ.,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3του Ν. 3852/2010:

 1. Έκφραση γνώμης για «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου στον ανατολικό Πύργο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Ξυλοκάστρου για τις ανάγκες λειτουργίας του ποδηλατικού σταθμού στο Δήμο, στο πλαίσιο της δράσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 2. Έκφραση γνώμης « Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας ποδηλατικού σταθμού και Καθηκοντολογίου υπεύθυνου υπαλλήλου».
 3. Έκφραση γνώμης «Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και δημιουργία πεζόδρομου στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 4. Έκφραση γνώμης «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου Δενδροκομικού Σταθμού Ξυλοκάστρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.
 5. Έκφραση γνώμης για επανάληψη ( αναπλειστηριασμός) της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Ξυλοκάστρου.
 6. Έκφραση γνώμης για την μετακίνηση περιπτέρου στην συμβολή των οδών Π.Τσαλδάρη & Φραντζή της κ. Αναστασοπούλου Φιλοθέης.
 7. Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων και γενικά καταναλωτικών αγαθών στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης του κ. Μαυρονάσιου Ιωάννη.
 8. Έκφραση γνώμης για ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΜΙΩΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος

κ. Αντώνης Κλαδούχος
την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

δεν θα δεχτεί τους δημότες στο Δημαρχείο στο Δερβένι
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

1η Πευκοδρομία Ξυλοκάστρου - Αποτελέσματα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, στο Ξυλόκαστρο ,μέσα στον πανέμορφο Πευκιά ,η 1η Πευκοδρομία Ξυλοκάστρου, από τον σύλλογο γονέων του 2ου γυμνασίου Ξυλοκάστρου.

Οι δρομείς έτρεξαν την απόσταση 1.750Χ2, δηλαδή διέσχισαν όλον τον Πευκιά δύο φορές!

Οι κατηγορίες που διαγωνίστηκαν ήταν: Παίδων, ηλικίες έως 12 ετών, Εφήβων, Πευκοδρόμων και Βετεράνων, ηλικίες 40 και άνω.

Ιδιαίτερες στιγμές της εκδήλωσης ήταν η κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην κατηγορία Εφήβων από τρία αδέλφια, ο ταυτόχρονος τερματισμός των κατηγοριών Πευκοδρόμων και Βετεράνων και ο τερματισμός της τελευταίας αγωνιζόμενης στην κατηγορία Βετεράνων που καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους.

Η πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 2ου γυμνασίου Ξυλοκάστρου κ. Σιγάλα Ρένα δήλωσε ευχαριστημένη από την ανταπόκριση των δρομέων σε αυτό το πρώτο κάλεσμα για τρέξιμο μέσα στο δασάκι του Πευκιά και δεσμεύτηκε για αρτιότερη διοργάνωση του χρόνου, καθώς επιθυμία όλων ήταν να γίνει η Πευκοδρομία θεσμός.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η παγκόσμια πρωταθλήτρια του ακοντισμού Άννα Βερούλη, ο πρωταθλητής Ελλάδος στον ακοντισμό, εκπαιδευτικός και συγγραφέας παιδικών-εφηβικών βιβλίων Νίκος Μιχαλόπουλος και η πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξυλοκάστρου κ.Χριστίνα Καζάνη, οι οποίοι έκαναν τις απονομές στους δρομείς.

Τέλος ο γυμναστής Δημήτρης Καπέλλος συγχάρηκε όλους όσους έλαβαν μέρος στην Πευκοδρομία και κυρίως τα παιδιά τα οποία παρότρυνε να ασχολούνται με τον αθλητισμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1/4 της διαδρομής)

1η θέση Έλτον Πιέτρι (3΄)
2η θέση Νίκος Σίνας (3.20΄)
3η θέση Αντώνης Σιορφανές(4.25΄)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1η θέση Ανδρέας Κούκας (11΄)
2η θέση Ραφαήλ Κούκας (12.30΄)
3η θέση Παρασκευή Κούκα (15΄)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΥΚΟΔΡΟΜΩΝ(έως 40 ετών)

1η θέση Βλάσης Κορωνιώτης (14΄)
2η θέση Παύλος Κλαδούχος (16΄)
3η θέση Παναγιώτης Κοσίφης (17.29΄)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ(40 ετών και άνω)

1η θέση Μακάριος Σαγρέδος (14΄)
2η θέση Πολυχρόνης Κωνσταντάρας (17΄)
3η θέση Σωτήρης Αντωνόπουλος (17.30΄)

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

 • Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ για παράταση προθεσμίας του έργου, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση 29-6-2011).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Banner.kathariotita.320

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

GIF TELIKO

trainose.240

gov.v3.240

katsoulis-logo

ekpa.banner

 kea

hb-combo-header

 

europi

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Πέμπτη, 6 Μάιος 2021
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Παρασκευή, 7 Μάιος 2021
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Σάββατο, 8 Μάιος 2021
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 | 27430-26911
Κυριακή, 9 Μάιος 2021
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Δευτέρα, 10 Μάιος 2021
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Τρίτη, 11 Μάιος 2021
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Τετάρτη, 12 Μάιος 2021
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 1073 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης