Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διόρθωση (Μητρώα Αρένων) Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:12

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, απο το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατα περίπτωση προσώπου
    Διαβάστηκε 2369 φορές