Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

Μητρώο Αρρένων | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 14:23

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας.
    Διαβάστηκε 2595 φορές