Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χορήγηση βεβαίωσης κατάτμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 13:00

Δικαιολογητικά

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα του ρυμοτομικού σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87
  2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  3. Κτηματολογικός πίνακας
  4. Αεροφωτογραφίες
  5. Αμοιβές μηχανικού
    Διαβάστηκε 2836 φορές