Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεώρηση αποστάσεων από οικισμούς

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 13:00

Δικαιολογητικά

  1. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με επισημασμένη τη θέση της ιδιοκτησίας εις διπλούν
  2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  3. Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87
    Διαβάστηκε 2975 φορές