Skip to main content

Σπυρίδωνας Αποστολόπουλος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Ποιότητας Ζωής - Αγροτικής Ανάπτυξης – Ενέργειας –Έρευνας & Τεχνολογίας

Επικοινωνία

  • 2743360209
    Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σπυρίδωνας Αποστολόπουλος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Ποιότητας Ζωής - Αγροτικής Ανάπτυξης – Ενέργειας –Έρευνας & Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019) με το οποίο προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

7. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

11.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

12.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο του Βασιλείου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας/ ανακύκλωσης -Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Ποιότητας Ζωής - Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

· Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας/ανακύκλωσης, περιβάλλοντος/πρασίνου, ποιότητας ζωής/αγροτικής ανάπτυξης, του προγραμματισμού σχετικών έργων/μελετών καθώς και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού της Τ.Υ. του Δήμου και την ευθύνη της χορήγησης αδειών σε αυτό.

· Το σχεδιασμό, εφαρμογή και εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία όσο αφορά στη Δ.Ε. Ευρωστίνης με τον αντιδήμαρχο κ. Α. Καραβά

· Υπεύθυνος θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας),

· υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν το φυσικό, δασικό περιβάλλον, τις δημοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ακτών, θεμάτων ποιότητας ζωής και άρδευσης,

· την εποπτεία και ευθύνη της μαρίνας Ξυλοκάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου στα Μαύρα Λιθάρια

· τη διαχείριση του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»

· την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου

· τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.