ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου είναι σωματείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Γεωργίας. Ιδρύθηκε το 1976 με έδρα το Ξυλόκαστρο. Σκοπός του Συλλόγου είναι η οργάνωση των κυνηγών, η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων Θήρας και η διατήρηση και ανάπτυξη - εμπλουτισμός του Θηραματικού πλούτου της περιοχής. Ο Σύλλογος μας καλύπτει την κυνηγετική περιφέρεια του Δήμου Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ευρωστίνης και του Δήμου Φενεού.

Κάποιες από τις δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου είναι οι σπορές που γίνονται για να υπάρχει τροφή για τα θηράματα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, σπορές ακαλλιέργητων στρεμμάτων για το ενδημικό θήραμα (λαγός-πέρδικα), το τάισμα των κοπαδιών (αγριόχηνες) σε εποχή που υπάρχουν χιόνια και τα κοπάδια είναι ταλαιπωρημένα, λόγω των μεγάλων αποστάσεων που διανύουν, όπως επίσης και η φύλαξη του Θηράματος από υπαλλήλους του Συλλόγου και της Γ'. Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, οι οποίοι πληρώνονται από τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου.

Άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου είναι οι δενδροφυτεύσεις που κάνουν τα μέλη μας, η διατήρηση των καταφυγίων κυνηγών, η κατασκευή πέτρινης παραδοσιακής βρύσης στη Ζήρεια, η φύλαξη των δασών και σε περίπτωση ανάγκης η βοήθεια μας προς την Πυροσβεστική και το Δασαρχείο. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου συμμετέχει με ενέργειες του σε ανθρωπιστικές βοήθειες όταν του δίνεται η δυνατότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει αφιλοκερδώς σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες του Συλλόγου. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου έχει 835 μέλη περίπου, και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάγεται και ελέγχεται οικονομικώς από το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
1. Κολοτούρος Λάμπρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Αλογογιάννης Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Σιώκος Δημήτριος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. Ταρνάρης Κων/νος ΤΑΜΙΑΣ
5. Δούρης Κων/νος ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
6. Αθανασίου Ευστάθιος ΜΕΛΟΣ Α'
7. Χώλεσης Κων/νος ΜΕΛΟΣ Β'